OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Ripoll anualment convoca  oferta pública d’ocupació destinada a cobrir definitivament les places vacants de la seva organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

Es convoquen també, ocasionalment, borses de treball de diferents llocs o categories laborals a fi d’establir un procediment àgil per fer substitucions, amb caràcter temporal, de treballadors/es titulars de places amb reserva de llocs de treball, absents per diferents motius com ara malalties, permisos o altres situacions.

I finalment es realitzen, de forma extraordinària, altres convocatòries per cobrir de forma urgent, necessitats dels serveis, altres places vacants de forma temporal.

Si consultes periòdicament aquest apartat, t’assabentaràs puntualment dels processos de selecció de personal que obri l’ens. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER ESTABILITZACIÓ

L’Ajuntament de Ripoll ha iniciat el procés d’estabilització de l’ocupació que té l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública a l’Ajuntament fins a un percentatge inferior al 8% a finals del 2024. Els instruments per reduir la temporalitat a l’Administració de la Generalitat són el procés d’estabilització extraordinari i les convocatòries ordinàries.

Llistat de convocatòries ordinàries

Plaça Termini Expedient
Convocatòria de personal Estiu Actiu 2024: 1 director/a de lleure i borses de treball monitors/es de lleure; monitors/es esportius; integrador/a social i vetllador/a; per concurs
Convocatòria, bases i terminis
Obert 03.02.1460 3/2024
1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup de titulació A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari per concurs oposició
Convocatòria, bases i terminis
Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data de les proves
Acta del tribunal qualificador
Tancat 03.02.1461 7/2023
1 plaça d’enginyer/a tècnic/a, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup de titulació A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari per concurs oposició
Convocatòria, bases i terminis
Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data
Acta del tribunal qualificador
Tancat 03.02.1461 6/2023
1 plaça d’auxiliar administratiu/va adscrita al departament d’hisenda, de l’escala d’administració general, grup de titulació C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari per concurs oposició
Convocatòria, bases i terminis
Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data
Procés en curs 03.02.1461 8/2023
1 plaça de tècnic/a mig de comunicació, grup de titulació A, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral per concurs oposició
Convocatòria, bases i terminis
Obert 03.02.1461 2/2024
1 plaça d’auxiliar administratiu/va, grup de titulació C, subgrup C2, de la plantilla de personal laboral per concurs oposició
Convocatòria, bases i terminis
Obert 03.02.1461 3/2024
1 plaça d’agent cívic a temps parcial per concurs oposició lliure
Convocatòria, bases i terminis
Obert 03.02.1461 4/2024
1 plaça d’oficial segona de la brigada d’obres i serveis mitjançant concurs oposició lliure
Convocatòria, bases i terminis
Obert 03.02.1461 5/2024
1 plaça de peó de la brigada d’obres i serveis mitjançant concurs oposició lliure
Convocatòria, bases i terminis
Obert 03.02.1461 6/2024
4 places de peó de neteja viària mitjançant concurs oposició lliure
Convocatòria, bases i terminis
Obert 03.02.1461 7/2024
1 plaça de tècnic/a mig informàtic, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup de titulació A, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari per concurs oposició
Convocatòria, bases i terminis
Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data
Acta del tribunal qualificador
Tancat 03.02.1461 5/2023
1 plaça d’oficial de segona de la brigada municipal
Convocatòria, bases i terminis
Procés en curs 03.02.1463 23/2023
1 plaça d’inspector/a de la Policia Local de Ripoll funcionari de carrera per concurs oposició lliure
Convocatòria, bases i terminis
Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data
Acta del tribunal qualificador
Tancat 03.02.1461 9/2023
1 plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll funcionari de carrera per concurs
oposició lliure
Convocatòria, bases i terminis   Bases esmenades
Procés en curs 03.02.1461 1/2023
1 plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll funcionari de carrera per concurs de
mobilitat horitzontal
Convocatòria, bases i terminis
Procés en curs 03.02.1461 2/2023

Llistat de convocatòries de caràcter excepcional per estabilització

Plaça Termini Expedient
1 plaça de director del CTER mitjançant concurs oposició
Convocatòria, bases i terminis
ANNEX 1
ANNEX 2
Anunci de referència
Anunci d’esmena de les bases
Obert 03.02.1461 14/2024
1 plaça de bibliotecari/ària mitjançant concurs
Convocatòria, bases i terminis
ANNEX 1
ANNEX 2
Anunci d’esmena de les bases
Obert 03.02.1460 9/2022
1 plaça de tècnic/a mig administració mitjançant concurs
Convocatòria, bases i terminis
ANNEX 1
ANNEX 2
Anunci de referència
Anunci d’esmena de les bases
Obert 03.02.1460 1/2024
1 plaça peó de brigada
Bases específiques. Convocatòria. Temari
PEÓ – C – ANNEX 1
PEÓ – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Procés en curs 03.02.1460 8/2022
1 plaça d’oficial segona
Bases específiques. Convocatòria. Temari
OFICIAL SEGONA – C – ANNEX 1
OFICIAL SEGONA – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Procés en curs 03.02.1460 7/2022
2 places de monitor d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
MONITOR D’ESPORTS – C – ANNEX 1
MONITOR D’ESPORTS – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llistat definitiu d’admesos i exclosos
Acta del tribunal qualificador (1)
Acta del tribunal qualificador (2)
Tancat 03.02.1460 11/2022
1 plaça d’auxiliar administratiu
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR ADMINISTRATIU – CO – ANNEX 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Anunci de modificació de data de constitució del tribunal i de la realització de les proves 
Acta del tribunal qualificador
Tancat 03.02.1461 4/2022
1 plaça d’operari d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
OPERARI ESPORTS – C – ANNEX 1
OPERARI ESPORTS – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Procés en curs 03.02.1460 12/2022
2 places de tècnic d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
TÈCNIC D’ESPORTS – CO – ANNEX 1
TÈCNIC D’ESPORTS – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llistat d’admesos i exclosos
Acta del tribunal qualificador
Tancat 03.02.1461 7/2022
3 places d’auxiliar de biblioteca
Anunci de contractació de personal
Tancat 03.02.1460 10/2022