OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Ripoll anualment convoca  oferta pública d’ocupació destinada a cobrir definitivament les places vacants de la seva organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

Es convoquen també, ocasionalment, borses de treball de diferents llocs o categories laborals a fi d’establir un procediment àgil per fer substitucions, amb caràcter temporal, de treballadors/es titulars de places amb reserva de llocs de treball, absents per diferents motius com ara malalties, permisos o altres situacions.

I finalment es realitzen, de forma extraordinària, altres convocatòries per cobrir de forma urgent, necessitats dels serveis, altres places vacants de forma temporal.

Si consultes periòdicament aquest apartat, t’assabentaràs puntualment dels processos de selecció de personal que obri l’ens. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER ESTABILITZACIÓ

L’Ajuntament de Ripoll ha iniciat el procés d’estabilització de l’ocupació que té l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública a l’Ajuntament fins a un percentatge inferior al 8% a finals del 2024. Els instruments per reduir la temporalitat a l’Administració de la Generalitat són el procés d’estabilització extraordinari i les convocatòries ordinàries.

Llistat de convocatòries ordinàries

Plaça Termini Expedient
1 plaça de monitor/a per a la residència del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès

Convocatòria, bases i terminis

Convocatòria tancada

Procés en curs

03.02.1463 13/2023
1 plaça de monitor/a tècnic de sala de l’equipament esportiu de l’Avellaneda

Convocatòria, bases i terminis

Convocatòria tancada

Procés en curs

03.02.1463 12/2023
1 plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll funcionari de carrera per concurs
oposició lliure
Convocatòria, bases i terminis
Convocatòria tancada

Procés en curs

03.02.1461 1/2023
1 plaça d’agent de la Policia Local de Ripoll funcionari de carrera per concurs de
mobilitat horitzontal
Convocatòria, bases i terminis
Convocatòria tancada

Procés en curs

03.02.1461 2/2023
1 plaça d’arquitecte/a tècnic/a funcionari/a de carrera per concurs oposició lliure

Convocatòria, bases i terminis 
Anunci de referència    

Llistat definitiu d’admesos i exclosos, nomenament del Tribunal Qualificador, dates i hores de les proves

Acta del tribunal qualificador

Edicte de nomenament

Tancat 03.02.1461 10/2022
1 plaça de tècnic/a d’administració general funcionari/a de carrera per concurs oposició lliure amb destí a Serveis jurídics

Convocatòria, bases i terminis 
Anunci de referència

Llistat definitiu d’admesos i exclosos, nomenament del Tribunal Qualificador, dates i hores de les proves

Acta del tribunal qualificador

Edicte de nomenament

Tancat 03.02.1461 9/2022
2 places tècnic/a d’administració general funcionari de carrera per concurs oposició lliure amb destí a l’àrea de serveis econòmics

Convocatòria, bases i terminis 
Anunci de referència

Llistat definitiu d’admesos i exclosos, nomenament del Tribunal Qualificador, dates i hores de les proves

Acta del tribunal qualificador

Tancat 03.02.1461 8/2022

Llistat de convocatòries de caràcter excepcional per estabilització

Plaça Termini Expedient
1 plaça administratiu/va
Bases específiques. Convocatòria. Temari
ADMINISTRATIU – C – ANNEX 1
ADMINISTRATIU – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Acta del tribunal qualificador

Tancat 03.02.1460 2/2022
1 plaça d’arquitecte/a
Bases específiques. Convocatòria. Temari
ARQUITECTE – C – ANNEX 1
ARQUITECTE – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Acta del tribunal qualificador

Edicte de nomenament de personal funcionari

Tancat 03.02.1460 3/2022
1 plaça d’auxiliar administratiu/va
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR ADMINISTRATIU – C – ANNEX 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Acta del tribunal qualificador

Tancat 03.02.1460 5/2022
1 plaça d’auxiliar de turisme
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR DE TURISME – C – ANNEX 1
AUXILIAR DE TURISME – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Acta del tribunal qualificador

Tancat 03.02.1460 6/2022
1 plaça peó de brigada
Bases específiques. Convocatòria. Temari
PEÓ – C – ANNEX 1
PEÓ – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Tancada presentació de sol.licitud 03.02.1460 8/2022
1 plaça d’oficial segona
Bases específiques. Convocatòria. Temari
OFICIAL SEGONA – C – ANNEX 1
OFICIAL SEGONA – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Tancada presentació de sol.licitud 03.02.1460 7/2022
2 places de monitor d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
MONITOR D’ESPORTS – C – ANNEX 1
MONITOR D’ESPORTS – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Tancada presentació de sol.licitud 03.02.1460 11/2022
1 plaça tècnic mig d’administració
Bases específiques. Convocatòria. Temari
TECNIC MIG ADMINISTRACIO – CO – ANNEX 1
TECNIC MIG ADMINISTRACIO – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Acta del tribunal qualificador

Tancat 03.02.1461 3/2022
1 plaça d’auxiliar administratiu
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR ADMINISTRATIU – CO – ANNEX 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Tancada presentació de sol.licitud 03.02.1461 4/2022
1 plaça d’auxiliar de cultura
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR CULTURA – CO – ANNEX 1
AUXILIAR CULTURA – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment de les dates de les proves

Acta del tribunal qualificador

Tancat  03.02.1461 5/2022
1 plaça d’auxiliar de turisme
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR DE TURISME – CO – ANNEX 1
AUXILIAR DE TURISME – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos, designació del tribunal qualificador i establiment de les dates de les proves

Acta del tribunal qualificador

Tancat 03.02.1461 6/2022
1 plaça d’operari d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
OPERARI ESPORTS – C – ANNEX 1
OPERARI ESPORTS – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Tancada presentació de sol.licitud 03.02.1460 12/2022
2 places de tècnic d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
TÈCNIC D’ESPORTS – CO – ANNEX 1
TÈCNIC D’ESPORTS – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
Tancada presentació de sol.licitud 03.02.1461 7/2022
3 places d’auxiliar de biblioteca
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR DE BIBLIOTECA – C – ANNEX 1
AUXILIAR DE BIBLIOTECA – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos

Acta del Tribunal Qualificador

Tancat 03.02.1460 10/2022