OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Ripoll anualment convoca  oferta pública d’ocupació destinada a cobrir definitivament les places vacants de la seva organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

Es convoquen també, ocasionalment, borses de treball de diferents llocs o categories laborals a fi d’establir un procediment àgil per fer substitucions, amb caràcter temporal, de treballadors/es titulars de places amb reserva de llocs de treball, absents per diferents motius com ara malalties, permisos o altres situacions.

I finalment es realitzen, de forma extraordinària, altres convocatòries per cobrir de forma urgent, necessitats dels serveis, altres places vacants de forma temporal.

Si consultes periòdicament aquest apartat, t’assabentaràs puntualment dels processos de selecció de personal que obri l’ens. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER ESTABILITZACIÓ

L’Ajuntament de Ripoll ha iniciat el procés d’estabilització de l’ocupació que té l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública a l’Ajuntament fins a un percentatge inferior al 8% a finals del 2024. Els instruments per reduir la temporalitat a l’Administració de la Generalitat són el procés d’estabilització extraordinari i les convocatòries ordinàries.

Llistat de convocatòries

Plaça Tipus Expedient
1 plaça administratiu/va
Bases específiques. Convocatòria. Temari
ADMINISTRATIU – C – ANNEX 1
ADMINISTRATIU – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 2/2022
1 plaça d’arquitecte/a
Bases específiques. Convocatòria. Temari
ARQUITECTE – C – ANNEX 1
ARQUITECTE – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 3/2022
1 plaça d’auxiliar administratiu/va
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR ADMINISTRATIU – C – ANNEX 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 5/2022
1 plaça d’auxiliar de turisme
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR DE TURISME – C – ANNEX 1
AUXILIAR DE TURISME – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 6/2022
1 plaça peó de brigada
Bases específiques. Convocatòria. Temari
PEÓ – C – ANNEX 1
PEÓ – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 8/2022
1 plaça d’oficial segona
Bases específiques. Convocatòria. Temari
OFICIAL SEGONA – C – ANNEX 1
OFICIAL SEGONA – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 7/2022
2 places de monitor d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
MONITOR D’ESPORTS – C – ANNEX 1
MONITOR D’ESPORTS – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 11/2022
1 plaça tècnic mig d’administració
Bases específiques. Convocatòria. Temari
TECNIC MIG ADMINISTRACIO – CO – ANNEX 1
TECNIC MIG ADMINISTRACIO – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1461 3/2022
1 plaça d’auxiliar administratiu
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR ADMINISTRATIU – CO – ANNEX 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1461 4/2022
1 plaça d’auxiliar de cultura
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR CULTURA – CO – ANNEX 1
AUXILIAR CULTURA – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
 03.02.1461 5/2022
1 plaça d’auxiliar de turisme
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR DE TURISME – CO – ANNEX 1
AUXILIAR DE TURISME – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1461 6/2022
1 plaça d’operari d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
OPERARI ESPORTS – C – ANNEX 1
OPERARI ESPORTS – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 12/2022
2 places de tècnic d’esports
Bases específiques. Convocatòria. Temari
TÈCNIC D’ESPORTS – CO – ANNEX 1
TÈCNIC D’ESPORTS – CO – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1461 7/2022
3 places d’auxiliar de biblioteca
Bases específiques. Convocatòria. Temari
AUXILIAR DE BIBLIOTECA – C – ANNEX 1
AUXILIAR DE BIBLIOTECA – C – ANNEX 2
Anunci de referència
Llista d’admesos i exclosos
LLiure
03.02.1460 10/2022