Serveis Generals

/Serveis Generals
Serveis Generals2018-11-16T11:15:44+00:00

Destaquem: Informació general

Subvencions rebudes…

– Subvenció atorgada – Actuacions per facilitar l’accés a les noves tecnologies 2017 – Expedient: 05.04.01.2240 11/2017
– Subvencions als museus i col.leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments informatics – Expedient: 05.04.01.2240 9/2017
– Subvencions suport als municipis per a la promocio i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport – Expedient: 05.04.01.2240 12/2017
– Subvencions per actuacions municipals per nevades. – Expedient: 33/2017
– Subvencions suport als municipis per a la promocio i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport – Fons cooperació economica i cultural 2017 –  Expedient: 05.04.01.2240 12/2017
– Subvenció atorgada – Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2017 – Expedient: 05.04.01.2240 33/2017
– Subvenció atorgada – Gestió de les polítiques socials en l’àmbit comarcal 2017 – Expedient: 05.04.01.2240 37/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials – Expedient 05.04.01.2240 19/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions destinades al Programa de suport als territoris: Projecte Treball als Barris – Expedient 05.04.01.2240 28/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions destinades al Programa de suport als territoris: Projecte Treball als Barris – Expedient 05.04.01.2240 29/2017
– Subvenció atorgada – Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa Garantia Juvenil a Catalunya – Expedient 05.04.01.2240 31/2017
– Subvenció atorgada – Campanyes de dinamització comercial i organització d’un Networking. – Expedient 05.04.01.2240 38/2017
– Subvencions per a l’elaboració de documents de planificació en l’àmbit de desenvolupament local –  05.04.01.2240 4/2018
– Subvencions als ens locals per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial – 05.04.01.2240 4/2018
– Subvenció atorgada per l’enllumenat públic, asfaltats, programació estable d’arts escèniques i altres activitats culturals, sega de la vegetació del camí Riera de les Lloses i millora en el material, xarxes i programari de l’Ajuntament. – 05.04.01.2240 9/2018
– Subvencions als ens locals per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge – Expedient: 05.04.01.2240 21/2018
– Subvencions als ens locals destinades per a inverstions en habitatges destinats a polítiques socials – Expedient: 05.04.01.2240 32/2018
– Concessió de les subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal – Expedient: 05.04.01.2240 23/2018
– Concessió de subvencions als museus i col.leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies – Expedient: 2018/6016
– Concessió de Subvencions suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport