Grups Municipals

Esquerra Republicana de Catalunya

Grup municipal PDECAT
El grup municipal de Convergència i Unió va obtenir onze regidors a l’Ajuntament, en les darreres eleccions del dia 24 de maig de 2015, passant a governar.
Els Regidors varen ser: Jordi Munell, Miquel Rovira, Josep Mª Creixans, Fina Guix, M. Dolors Vilalta, Ramon Santanach, Magdalena Perramon, Laura Moreno, Joaquim Colomer, Jordi Gumí i Montsina Llimós.

Enllaç web
Esquerra Republicana de Catalunya

Grup municipal ERC
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va obtenir quatre regidors a l’Ajuntament, en les darreres eleccions del dia 24 de maig de 2015. Passant a l’oposició.
Els Regidors varen ser: Teresa Jordà, Roger Bosch, Ramon Serra i Maria Carme Serrano.

Enllaç web
Esquerra Republicana de Catalunya

Grup municipal CUP
El grup municipal de la CUP va obtenir una regidor a l’Ajuntament, en les darreres eleccions del dia 24 de maig de 2015. Passant a l’oposició.
El Regidor va ser Santi Llagostera Güell

Enllaç web
Esquerra Republicana de Catalunya

Grup municipal socialista Candidatura de Progrés, Fem Ripoll
El grup municipal socialista Candidatura de Progrés, Fem Ripoll va obtenir una regidora a l’Ajuntament, en les darreres eleccions del dia 24 de maig de 2015. Passant a l’oposició.
La Regidora va ser Anna Belén Avilés