Calendari del Contribuent2018-02-14T08:49:37+00:00

Calendari del Contribuent

Primer període de cobrament
(del 1 de febrer al 3 d’abril)

 • Impost de vehicles de tracció mecànica.
 • El cobrament de rebuts domiciliats serà el dia 2 de març

Segon període de cobrament
(del 16 d’abril al 2 de juliol)

 • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
 • El cobrament dels rebuts domiciliats de l’IBI serà el dia 1 de juny
 • El cobrament de rebuts domiciliats de la Taxa d’escombraries industrials i comercials serà el dia 16 de maig

Tercer període de cobrament
(del 17 de setembre al 19 de novembre)

 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
 • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
 • Taxa del cementiri municipal.
 • El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 5 d’octubre.