Primer període de cobrament
(de l’1 de febrer a l’2 d’abril de 2024)

 • Impost de vehicles de tracció mecànica.

El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 15 de març de 2024

Segon període de cobrament
(del 15  d’abril a l’1 de juliol de 2024)

 • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • El 1r semestre de la taxa d’escombraries industrials i comercials

El cobrament dels rebuts domiciliats de l’impost sobre béns immobles serà el dia 17 de juny de 2024.

El cobrament dels rebuts domiciliats de la taxa d’escombraries industrials i comercials serà el dia 16 de maig de 2024.

Tercer període de cobrament
(del 2 de setembre al 15 de novembre de 2024)

 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • El 2n semestre de la taxa d’escombraries industrials i comercials
 • Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
 • Prestació patrimonial no tributària del servei de cementiri municipal

El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 16 d’octubre de 2024.

En el cas que s’hagi demanat el fraccionament de l’IBI, les dates de cobrament seran les següents:

 • 1r fraccionament el dia 17 de juny de 2024
 • 2n fraccionament el dia 2 de setembre de 2024
 • 3r fraccionament el dia 4 de novembre de 2024