Primer període de cobrament
(de l’1 de febrer a l’3 d’abril de 2023)

  • Impost de vehicles de tracció mecànica.

El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 16 de març de 2023

Segon període de cobrament
(del 17  d’abril al 30 de juny de 2023)

  • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
  • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials

El cobrament dels rebuts domiciliats de l’impost de béns immobles serà el dia 16 de juny de 2023.

El cobrament dels rebuts domiciliats de la taxa d’escombraries industrials i comercials serà el dia 16 de maig de 2023.

Tercer període de cobrament
(del 15 de setembre al 15 de novembre de 2023)

  • Impost sobre activitats econòmiques.
  • Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
  • Taxa del cementiri municipal.

El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 16 d’octubre de 2023.