Calendari del Contribuent

Primer període de cobrament
(del 1 de febrer al 1 d’abril)

 • Impost de vehicles de tracció mecànica.
 • El cobrament de rebuts domiciliats serà el dia 01/03/2019

Segon període de cobrament
(del 15 d’abril al 30 de juny)

 • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
 • El cobrament dels rebuts domiciliats de l’IBI serà el dia 03/06/2019.
 • El cobrament de rebuts domiciliats de la Taxa d’escombraries industrials i comercials serà el dia 07/05/2019

Tercer període de cobrament
(del 15 de setembre al 15 de novembre)

 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
 • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
 • Taxa del cementiri municipal.
 • El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 04/10/2019.