Primer període de cobrament
(del 3 de febrer al 3 d’abril ➡ Ampliat el termini fins al 30 d’abril en motiu del Covid19)

  • Impost de vehicles de tracció mecànica.

Segon període de cobrament
(del 15 d’abril al 30 de juny – Ampliat el termini fins al 14 de setembre)
Cobrament dels rebuts domiciliats al 4 de setembre

  • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
  • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials

Tercer període de cobrament
(del 15 de setembre al 16 de novembre- Ampliat el termini fins al 30 de novembre)
Cobrament dels rebuts domiciliats al 13 de novembre

  • Impost sobre activitats econòmiques.
  • Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
  • Taxa del cementiri municipal.