Primer període de cobrament
(de l’1 de febrer a l’1 d’abril de 2021)

  • Impost de vehicles de tracció mecànica.

El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 1de març de 2021

Segon període de cobrament
(del 15 d’abril al 30 de juny de 2021)

  • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
  • El 100% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials

El cobrament dels rebuts domiciliats de l’impost de béns immobles serà el dia 3 de juny de 2021.

El cobrament dels rebuts domiciliats de la taxa d’escombraries industrials i comercials serà el dia 7 de maig de 2021.

Tercer període de cobrament
(del 15 de setembre al 15 de novembre de 2021)

  • Impost sobre activitats econòmiques.
  • Taxa d’escombraries domiciliàries i guals.
  • El 50% de la Taxa d’escombraries industrials i comercials.
  • Taxa del cementiri municipal.

El cobrament dels rebuts domiciliats serà el dia 5 d’octubre de 2021.