Servei de Medi ambient

Actualitat

Contacte amb el servei

Telèfon: 972 71 41 42
Correu-e:agomez@ajripoll.cat

Destaquem

Parcs i Jardins

Una ciutat plena de parcs i jardins

Viles Florides

Sensibilitat per la natura i els espais verds.

Pla director Esporga

Gestió de l'arbrat municipal de Ripoll

Horts Urbans

Programa d'horts urbans de Ripoll

Control de plagues

Rossegadors, coloms, gats...

Ruta de les Fonts

Segueix i descobreix les fonts de Ripoll

Reciclos

Sistema de devolució i recompensa