Servei d'Urbanisme

Contacte amb el servei

Telèfon: 972 71 41 42
Correu-e: fhereu@ajripoll.cat

Destaquem

POUM

Pla d’Ordenació urbanística Municipal

Tràmits online

Tramita al moment serveis urbanístics

Catàleg de Masies

Pla especial del catàleg de masies

Projectes

Projectes en curs i acabats

Polígons Industrials

Plataforma online dels polígons de Ripoll

SOMASRSA

Societat municipal d'aigües de Ripoll