1. Junta de Govern Local

Presidència: Sílvia Orriols Serra
Vocals: Anna Isabel Flores Expósito, Guillem Barranqueras Aragón, Gaspar Viñas Codina, Francesc Xavier Formatger Augé i Albert Santandreu Caro.

2. Batllia i tinents de Batllia

Batllia: Sílvia Orriols Serra
1a Tinent de Batllia: Anna Isabel Flores Expósito,
2n Tinent de Batllia: Guillem Barranqueras Aragón
3r Tinent de Batllia: Gaspar Viñas Codina
4t Tinent de Batllia: Francesc Xavier Formatger Augé
5è Tinent de Batllia: Albert Santandreu Caro

3. Regidories delegades

Sílvia Orriols Serra: Seguretat ciutadana i Immigració
Anna Isabel Flores Expósito: Benestar Social, Família i Salut
Guillem Barranqueras Aragón: Serveis Econòmics, Empresa, Ocupació, Habitatge, Noves Tecnologies, Urbanisme i Infraestructures
Gaspar Viñas Codina: Recursos humans, Transparència, Participació, Serveis públics, Medi Ambient, Paisatge, Entitats, Associacions i Gent Gran
Francesc Xavier Formatger Augé: Mercats, Comerç, Festes i tradicions, Fires i Turisme
Albert Santandreu Caro: Cultura, Esports, Joventut, Infància i Educació

4. Àrees i Caps d’Àrea

Batllia
Sílvia Orriols Serra

 • Gestió gabinet de batllia i regidores delegades
 • Serveis de Protocol i Premsa
 • Seguretat Ciutadana
 • Immigració

Àrea d’Administració General  i Desenvolupament del Territori
Cap de l’Àrea: Gaspar Viñas Codina

Administració General

 • Serveis Jurídics (Gaspar Viñas Codina)
 • Recursos Humans (Gaspar Viñas Codina)
 • Atenció Ciutadana (Gaspar Viñas Codina)
 • Arxiu (Gaspar Viñas Codina)
 • Informàtica (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Transparència i Participació (Gaspar Viñas Codina)

Desenvolupament del Territori

 • Urbanisme (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Medi Ambient i Paisatge (Gaspar Viñas Codina)
 • Serveis públics obligatoris (Gaspar Viñas Codina)
 • Oficina tècnica (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Infraestructures (Guillem Barranqueras Aragón)

Àrea d’Hisenda i Desenvolupament econòmic, social i cultural de la vila
Cap de l’Àrea: Guillem Barranqueras Aragón

Hisenda

 • Serveis Econòmics i finances (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Patrimoni Municipal (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Contractació i Subvencions (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Fiscalització i control intern (Guillem Barranqueras Aragón)

Promoció Econòmica de la vila

 • Equipaments i manteniments (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Projectes singulars de la vila (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Empresa i ocupació (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Oficina d’Habitatge (Guillem Barranqueras Aragón)
 • Mercats i Comerç (Francesc Xavier Formatger Augé)
 • Fires (Francesc Xavier Formatger Augé)
 • Turisme (Francesc Xavier Formatger Augé)
 • Esports (Albert Santandreu Caro)

Promoció social i cultural de la vila

 • Benestar Social i Família (Anna Isabel Flores Expósito)
 • Cultura (Albert Santandreu Caro)
 • Joventut i infància (Albert Santandreu Caro)
 • Educació (Albert Santandreu Caro)
 • Entitats i Associació (Gaspar Viñas Codina)
 • Gent Gran (Gaspar Viñas Codina)
 • Festes i tradicions (Francesc Xavier Formatger Augé)
 • Salut (Anna Isabel Flores Expósito)

5. Junta de Portaveus

Batllessa presidenta
Portaveus dels diferents grups municipals