Les obres per rehabilitar La Torre, una finca de 425,20 m2 situada a la carretera de Barcelona i protegida com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), ja han començat. L’import d’adjudicació de l’obra és de 834.765,68€, i es rep una subvenció del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 420.211,20€. La data límit per tal d’acabar els treballs és el 30 de setembre d’aquest 2024.

L’objectiu de la rehabilitació consisteix a condicionar l’edifici per tal que pugui acollir un nou equipament públic municipal; amb espais de sales polivalents de diverses dimensions, que permetin dur a terme tant reunions com activitats diverses. La proposta d’actuació respecta i consolida els trets principals de la identitat de l’edifici; la seva volumetria exterior, i els elements constructius històrics més representatius. A la vegada, la seva rehabilitació ha de dotar l’immoble de les prestacions pròpies dels requisits de seguretat, confort i sostenibilitat contemporanis.

Com a antecedents, cal destacar que a principis del 2022 es va realitzar un procés de votació, coincidint amb la Fira de les 40 Hores, per tal que la ciutadania pogués escollir entre 4 projectes diferents que s’havien presentat per rehabilitar La Torre. Les obres que s’hi estan fent actualment responen a les idees que es plasmaven a proposta finalment escollida.

L’any passat es va obrir un primer concurs per a la seva adjudicació, que va quedar desert. I posteriorment s’ha realitzat un segon concurs incrementant el pressupost, i aquest ha estat el que finalment ha trobat adjudicatari, l’empresa CONSTRUO Construccions Generals SL. Pel que fa a la subvenció que es rep de 420.211,20€, es troba en el marc de la Línia 1 del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics de l’Administració Local (PIREP), dotada amb Fons Next Generation.

Interior de La Torre abans de l’inici de la rehabilitació.

 

Estat de les obres a mitjans del mes de maig.