Pla educatiu d’entorn a Ripoll (PEE)

Servei d'Educació i Coneixement

El Pla educatiu d’entorn és un instrument que dóna una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també de les altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu.

Un dels elements estratègics del PEE és aconseguir una continuïtat més enllà del marc escolar i, per això, es promou una acció en xarxa de la comunitat educativa, més les famílies més tots els agents socials, econòmics, culturals, artístics, esportius i de lleure, amb potencial educatiu, que hi ha al territori.

Estem preparant la Brúixola, la guia d’activitats a temps complet de Ripoll, i necessitem la teva col·laboració.
Si ets una administració, servei, entitat, empresa privada…,que realitza alguna activitat extraescolar a Ripoll, omple aquest qüestionari i sigues part d’aquest projecte.