El Departament d’Educació ha establert els terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció escolar per als ensenyaments d’Educació Infantil (3 a 6 anys), Educació  Primària, Educació Secundària Obligatòria,  Batxillerat i Cicles de formació professional. La preinscripció és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s’escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu determinat.

Les famílies han de presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si l’infant o jove té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…).  Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

Dates clau per presentar la sol·licitud

  • Infantil i Primària: del 6 al 20 de març
  • ESO: del 8 al 20 de març
  • Batxillerat: del 18 al 25 d’abril
  • CFGM: dates a concretar segons estudis a la pàgina de preinscripció de la gencat.

Sol·licitud telemàtica

La sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat. Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil. Si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic, en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat.

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada. Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. La puntuació s’estableix en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Documentació que cal portar

– DNI/NIE pare i mare /tutor legal

– DNI infant

– Llibre de família o certificat de naixement

– Targeta sanitària del menor

– Certificat empadronament o de convivència

Tens dubtes per tramitar la preinscripció?

A Ripoll s’ofereixen diversos punts de suport per poder tramitar la sol·licitud de preinscripció amb total tranquil·litat i seguretat, ja que els tràmits electrònics a vegades no són accessibles per a tothom. Si teniu dubtes, us podeu dirigir als següents llocs:

  • Als centres educatius
  • Punt Òmnia Ripoll 60: Cita Prèvia 687023978 o 972702120
  • Punt Òmnia Eudald Graells: Cita Prèvia al 633078542
  • Orientadora educativa: cita prèvia al 633070357