El Departament d’Educació ha establert els terminis de presentació de sol·licituds de preinscripció escolar per als ensenyaments d’infantil (segon cicle), primària, ESO, batxillerat i CGFM. La preinscripció és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s’escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu determinat.

Les famílies han de presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si l’infant o jove té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica…). Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

Dates clau per presentar la sol·licitud

  • Infantil de segon cicle i primària: del 15 al 24 de març
  • Educació Secundària Obligatòria: del 17 al 24 de març
  • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: de l’11 al 17 de maig

A partir d’aquest curs, de forma telemàtica

Enguany la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripció.gencat.cat. Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil. Si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic, en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat.

Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada. Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. La puntuació s’estableix en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Tens dubtes per tramitar la preinscripció?

A Ripoll t’oferim diversos punts de suport per poder tramitar la sol·licitud de preinscripció amb total tranquil·litat i seguretat, ja que els tràmits electrònics a vegades no són accessibles per a tothom. Si teniu dubtes, us podeu dirigir als següents llocs:

Centres educatius (amb ajuda de les TIS i administratives)

Punt Òmnia Ripoll 60: Cita prèvia (687023978 o 972702120).

– Punt Òmnia La Devesa: Cita Prèvia per WhatsApp al 644694218.

– Punt Òmnia Eudald Graells: Atencions de 15-16 h i de 16-17 h. Pots demanar Cita Prèvia al 602102908.

Descarrega el cartell informatiu

Guia per fer la preinscripció 2021-2022