El Departament d’Educació ha establert el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció escolar per als ensenyaments de llars d’infants,  primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, entre el 13 i el 22 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Aquest tràmit l’han de fer tots els alumnes que han d’entrar al primer curs  del segon cicle d’ educació infantil (els infants que compleixen 3 anys el 2020), a primer curs de l’educació primària (infants que compleixen els 6 anys el 2020), al primer curs de l’educació secundària obligatòria-ESO (alumnes que compleixen els 12 anys durant el 2020) i els que volen canviar de Centre escolar. De la mateixa manera aquells que volen portar el seu fill a una llar d’infants, sobretot si és de titularitat pública (per assignació de places).

Aquest any, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la pandèmia per COVID-19, el Departament promou preferiblement la preinscripció telemàtica i reserva només 4 dies per a les preinscripcions presencials que s’hauran de fer sol·licitant cita prèvia al centre educatiu corresponent.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Com tramitar-la:

Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria curs 2020-2021

Cal omplir i enviar el formulari web. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Els infants que es preinscriuen a P3 encara no en tenen.

Què fer si no funciona el formulari web?

En cas que no pugueu enviar el formulari, podeu descarregar el full de sol·licitud en pdf, omplir-lo i enviar-lo per correu electrònic al centre escollit en primera opció, juntament amb la documentació requerida.

Llars d’Infants

Mare de Déu de Núria

Petit Avet /Salesians

Vedruna

SOL·LICITUD PRESENCIAL

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre, del 19 al 22 de maig. En aquest cas, cal demanar cita prèvia al  centre escollit en primera opció:

 • CEIP Joan Maragall

Telèfon  972700451 (10 a 13 i de 16 a 18) Correu electrònic b7002995@xtec.cat

 • CEIP Tomas Raguer

Telèfon  638376220 ( 10 a 13 i de 16 a 18) . Correu electrònic b7004751@xtec.cat

 • Escola Salesians

Telèfon 972 700152 o 676538431. Correu electrònic:  escola@ripoll.salesians.cat

I també a través de la plana web ripoll.salesians.cat

 • Escola Vedruna

Telèfon 972700061. Correu electrònic: vedrunaripoll@vedruna.cat

 • IES Abat Oliba

Telèfon  972701150 ( 9 a 13 h i 15 a 1 h)

 • Verge de Núria

Telèfon 972701554. Correu electrònic: b7006241@xtec.cat

Mesures recomanades des del Departament d’Educació:

 • Assistir una sola persona
 • Aportar original i fotocòpia de la documentació a adjuntar
 • Portar mascareta i guants
 •  ortar el full de sol·licitud emplenat des de casa
 • Si s’ha d’omplir la sol·licitud al centre, portar un bolígraf de casa.

Podeu consultar la pagina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ on trobareu tota la informació referent. Per dubtes podeu trucar als Serveis educatius del Ripollès al 972700918 de 9 a 13.30 h i de 15 a 17 h o a l’Ajuntament de Ripoll al  972714142 de 9 a 14 h.

 DESCARREGAR CARTELL INFORMATIU