Refugis climàtics de Ripoll

Espais interiors i exteriors que proporcionen confort tèrmic En aquests dies d'intensa calor, l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb el Departament Acció Cívica i Comunitària, ofereixen a la ciutadania dos equipaments municipals com a refugis climàtics, espais que permeten gaudir d'un confort tèrmic en una situació de calor intensa. Un és [...]

La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal omplir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. Què és una [...]