La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal omplir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. Què és una [...]

L’Ajuntament torna a iniciar el programa ‘Reduir, Reutilitzar i Reciclar’ amb més opcions per rebre bonificacions

Es podrà gaudir d’una bonificació de 30,50 € en la taxa d’escombraries per complir dues accions obligatòries, i de 66,50 € si se’n compleixen tres d’optatives diferents. L’Ajuntament de Ripoll torna a posar en marxa el programa de bon comportament ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans. Aquest [...]