La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal omplir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. Què és una [...]

L’Ajuntament torna a iniciar el programa ‘Reduir, Reutilitzar i Reciclar’ amb més opcions per rebre bonificacions

Es podrà gaudir d’una bonificació de 30,50 € en la taxa d’escombraries per complir dues accions obligatòries, i de 66,50 € si se’n compleixen tres d’optatives diferents. L’Ajuntament de Ripoll torna a posar en marxa el programa de bon comportament ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans. Aquest [...]

S’entreguen els premis a les persones guanyadores del concurs d’Instagram Tardor Florida

Aquest dimarts a la tarda es van entregar els premis a les persones guanyadores de la tercera edició del concurs Tardor Florida, que es va dur a terme a través d’Instagram. Es van poder presentar fotografies del 29 de setembre al 26 de novembre etiquetant a @ajuntamentderipoll i utilitzant el [...]