El Programa de seguiment i vigilància del Mosquit Tigre de Dipsalut ha confirmat la presència d’exemplars de Mosquit Tigre al municipi de Ripoll. La confirmació de l’existència d’aquest tipus de mosquit a l’àrea de Ripoll arriba després que a finals de la setmana passada un agent rural de l’àrea del Ripollès va poder fotografiar de manera clara un exemplar mascle d’Aedes albopictus adult.

Per aquest motiu, des del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de la vila, s’ha activat urgentment un programa d’actuació que implica la participació tant de la mateixa administració local com dels veïns de la vila. Des de l’Ajuntament, demà mateix, s’inicia un tractament preventiu de desinsectació a tots als embornals de desaigües pluvials, a on es pot acumular aigua i que pot ser un focus de cria de mosquit tigre. A la vegada s’ha començat una campanya de sensibilització ciutadana en la qual es demana la plena implicació de la ciutadania per eliminar les petites acumulacions d’aigua, que són l’hàbitat natural dels ous i les larves.

Consells per evitar la proliferació del mosquit tigre

La seva presència és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen, i perquè actuen com a transmissors d’algunes malalties

Amb el canvi climàtic han augmentat molt els mosquits tigres i han tornat malalties que ja estaven eradicades. La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves. Això només s’aconsegueix eliminant els llocs d’aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.

El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui aigua durant uns quants dies.

Si l’aigua on creixen s’evapora o s’elimina, les larves i pupes moren sense poder arribar a desenvolupar el mosquit. Per això és important no facilitar-ne la proliferació evitant de mantenir envasos que facin de receptacle d’aigua estancada durant més de deu dies.

Per prevenir-ne la proliferació

  • Cal buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers, joguines, plats d’animals domèstics, plats de test, etc.), i evitar que s’inundin, per exemple, capgirant-los.
  • En el cas d’elements fixos i objectes que no es poden retirar, s’han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
  • En el cas dels plats de test, quan no es puguin retirar cal mantenir-los secs.
  • Els pneumàtics s’han de mantenir secs i sota cobert.
  • En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l’exterior, cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
  • En recipients destapats (per exemple, abeuradors d’animals) cal que l’aigua es renovi dues vegades cada setmana, com a mínim.
  • Les canaleres de recol·lecció d’aigua de les teulades s’han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s’ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.
  • Cal evitar els forats i les depressions del terra on s’hi pugui acumular aigua, i l’acumulació d’aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l’aigua).
  • En el cas concret de les piscines, cal que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s’han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d’aigua, s’han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l’aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.
  • Les basses o els estanys també han d’estar en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits.

El mosquit tigre

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l’estiu de 2004. Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.

La presència del mosquit és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen els exemplars femella. Aquest mosquit té la capacitat d’actuar com a transmissor d’algunes malalties, com les produïdes pels virus Chikungunya, dengue i Zika. A Catalunya s’han detectat casos importats d’aquestes malalties. Tots ells tenen antecedents d’haver viatjat a zones endèmiques com són el sud-est asiàtic, l’Àfrica o el Carib i d’haver estat picats per mosquits durant la seva estada.

DESCARREGAR CONSELLS PREVENTIUS