Com i quan presentar la targeta?

Fins al 30 de novembre de 2022, podreu retornar a l’Ajuntament la targeta degudament complimentada i juntament amb els justificants de les accions realitzades.

El càrrec del rebut per la taxa d’escombraries domiciliàries serà per l’import total de la taxa prevista per aquest any 2022:

Al desembre del mateix any, un cop comprovat el correcte compliment de les accions de bon comportament de residus i el previ pagament de la taxa, es procedirà a retornar a cada usuari la bonificació al número de compte que designi.

Recordeu omplir correctament tots les caselles abans d’entregar la targeta. Aquí trobareu la informació detallada:

– Accés a la informació addicional

– Accés a l’ordenança reguladora

Per més informació: projeccioeconomica@ajripoll.cat

Tornar a Serveis de Medi ambient