Com i quan recollir la targeta?

Del 15 de febrer al 31 de març de 2023, poden fer la sol·licitud per participar al programa ‘Reduir, Reutilitzar i Reciclar’ a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, havent demanat cita prèvia per telèfon (972 71 41 42). Allà, se’ls lliurarà la targeta on s’hauran d’acreditar les accions dutes a terme.

Bonificacions per aquest 2023:

La taxa d’escombraries que es preveu per habitatge aquest 2023 és de 172,30 €. Al desembre d’aquest mateix any, un cop comprovat el correcte compliment de les accions de bon comportament de residus i previ pagament de la taxa, es procedirà a retornar a cada usuari la bonificació al número de compte que designi. Si s’ha acollit a les dues accions obligatòries, rebrà 32,30 €. Si, a més, n’ha complert tres d’optatives diferents, se li retornaran 72,30 €. Per tant, es pot arribar a pagar una taxa d’escombraries de només 100 €.

Accions per acollir-se al programa:

Les accions obligatòries són dues: La correcta separació de les fraccions reciclables en el domicili (matèria orgànica, envasos, paper, vidre i oli domèstic), per la qual es faran visites de control periòdiques; i la utilització del servei de deixalleria (se segellarà la targeta) i/o de recollida de trastos (prendran les vostres dades) quatre cops a l’any. Els majors de 80 anys no tenen l’obligació de complir aquesta segona acció.

Hi ha set accions optatives de les quals se n’han d’escollir tres de diferents per optar a la bonificació màxima: L’assistència a jornades formatives mediambientals; la participació en activitats de neteja d’espais públics organitzades per l’Ajuntament; realitzar compostatge casolà; utilitzar l’APP Reciclos (sistema de reciclatge d’envasos: www.reciclos.com); la recollida de material usat com grans electrodomèstics, matalassos sofàs… per part d’una botiga (caldrà justificant de la retirada); el reciclatge de material en botigues de segona mà (llibres, mobles, joguines…); o altres accions justificades com ara retornar medicaments, participar en taller de reciclatge de mobles, fabricació de sabó…

Com i quan presentar la targeta?

Fins al 30 de novembre de 2023, podreu retornar a l’Ajuntament la targeta degudament complimentada i juntament amb els justificants de les accions realitzades.

Al desembre del mateix any, un cop comprovat el correcte compliment de les accions de bon comportament de residus i el previ pagament de la taxa, es procedirà a retornar a cada usuari la bonificació al número de compte que designi.

Recordeu omplir correctament tots les caselles abans d’entregar la targeta.

Per més informació: projeccioeconomica@ajripoll.cat