> Servei de Medi ambient

Última hora

BAN: L’alcalde de Ripoll fa saber les mesures de prevenció d’incendis forestals.

D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya; la Llei 43/2003 de Monts, la Llei 5/2003, el Decret 123/2005. de 22 d’abril ide 14 de juny respectivament, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i el Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals, modificat pel decret 14/2005, d’1 de febrer, pel qual s’avança l’aplicació sobre les mesures de prevenció d’incendis forestals, i fent ús dela competència conferida dicto aquest BAN.

VEURE BAN INCENDIS -AjRipoll- 2017

Contacte amb el servei

Telèfon: 972 71 41 42
Correu-e:agomez@ajripoll.cat

Destaquem

Parcs i Jardins

Una ciutat plena de parcs i jardins

Saber +

Viles Florides

Sensibilitat per la natura i els espais verds.

Parcs infantils

Espais pels més menuts de la ciutat

Saber +

Pla director Esporga

Gestió de l'arbrat municipal de Ripoll

Saber +

Horts Urbans

Programa d'horts urbans de Ripoll

Saber +

Recollida selectiva

Separem-ho bé per tractar-ho millor

Saber +

Ruta de les Fonts

Segueix i descobreix les fonts de Ripoll

D’interès