Remodelar la pista poliesportiva  i el parc infantil del barri de Vista Alegre i millorar l’accessibilitat del Pont de Calatrava les propostes guanyadores de la partida de 115.000 €; Dur a terme un projecte per reduir les femtes de gossos, l’opció escollida de la partida de 15.000 €

Per quarta vegada l’Ajuntament de Ripoll ha posat en marxa un procés participatiu   perquè la ciutadania decidís en què gastar 115.000 € del capítol 6 d’inversions i,  per tercera vegada, 15.000 € del pressupost de despesa corrent  del Pressupost Municipal.

El procés ha constat de diferents fases però, a diferència d’altres anys i a causa de les restriccions de la Covid-19, no s’han realitzat tallers participatius, que s’espera que es puguin recuperar l’any vinent. Del 8 al 25 de març els Ripollesos i Ripolleses van presentar  92 propostes, algunes de les quals ja s’havien presentat l’any passat. Un cop validades pels serveis tècnics van passar a la fase de votació, trenta-dues pel que fa a la partida de 115.000 € i vint de la partida de 15.000 €.

El dia 16 de maig es va finalitzar la votació, que iniciada al 26 d’abril, va comptar amb una participació de 674 persones, que van votar un total de 1615 propostes. D’aquestes,  93 van votar de manera presencial, però 3 van quedar descartades per no formar part del cens. Telemàticament van votar un total de 561 persones. Una participació més baixa que l’any 2019, en el qual presencialment van votar 1152 persones i que es relaciona al fet de tenir un espai físic a la Fira de les 40 hores de Ripoll. Enguany en lloc de fer un taller de valoració del procés, es prepararà una enquesta per demanar a la ciutadania com imagina i l’hi agradaria que fossin els pressupostos participatius de l’any 2022.

De la partida de 115.000 €, la proposta més votada amb 183 vots,  ha estat remodelar la pista esportiva del barri de Vista Alegre, amb un cost de 50.000 €. Segons el reglament establert, els diners restants s’aplicaran a les següents propostes més  votades fins a esgotar la partida. Per tant, es rehabilitarà el  parc infantil del barri de Vista Alegre, que té un cost de 40.000 € i per últim, els 45.000 € restants es destinaran a millorar l’accessibilitat del pont de Calatrava.

Pel que fa a  la partida de 15.000 € la proposta més votada amb 53 vots ha estat realitzar un projecte per eliminar les femtes de gossos a la via pública.  

Es poden consultar els resultats de totes les votacions de la partida 115.000 €  i de 15.000 € en aquest document.

Descarrega cartell