Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del qual la ciutadania decideix a què es destina una part del pressupost municipal que l’Ajuntament estableix. Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats de la ciutadania i com prioritza aquestes necessitats.

Aquest any 2021 es portarà a terme la quarta edició dels pressupostos participatius. Des de l’Ajuntament de Ripoll s’ha reservat una partida de 115.000 euros del pressupost municipal 2021, del capítol 6 d’inversions, i 15.000 € del pressupost de despesa corrent per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes.

L’objectiu d’aquest procés de participació és impulsar la contribució directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals i promoure que les persones s’impliquin en els afers de la població mitjançant la implementació de processos més democràtics de participació.

115.000 €

VOTA PROPOSTES PER 115.000 €

15.000 €

VOTA PROPOSTES PER 15.000 €

Si prefereixes votar presencialment pots anar a aquests 4 llocs:
Biblioteca Lambert Mata – Piscina – Llibreries – Urna Mòbil