A partir del 28 de març, des del Govern de la Generalitat i el Procitat, s’aplica un nou protocol per fer front a l’actual situació epidemiològica de la Covid-19. La prioritat és ara protegir les persones vulnerables i limitar-ne l’exposició a la malaltia. S’adapten els sistemes de vigilància i detecció de casos al context actual de la pandèmia.

Les recomanacions generals per a un positiu són:

Quedar-se a casa fins que marxin els símptomes.
Extremar les mesures de protecció individual.
Reduir al màxim la interacció social i utilitzar constantment la mascareta.
Evitar el contacte amb persones vulnerables i participar en esdeveniments multitudinaris.

Aquestes recomanacions són les que es fan per a qualsevol infecció respiratòria.

Àmbits vulnerables

L’actualització posa el focus en els àmbits vulnerables, com els centres sanitaris, assistencials o sociosanitaris, on es podran aplicar mesures específiques d’aïllament i control.

La realització de proves diagnòstiques només s’indicarà en persones amb factors de vulnerabilitat:

Tenir 60 o més anys.
Immunosupressió.
En centres sanitaris, sociosanitaris i altres, així com també al personal d’aquests centres.

També pels casos greus de la malaltia i per aquelles persones que en els últims 14 dies hagin estat en una regió on circuli una nova variant al nostre territori.

Persones vulnerables o pacients ingressats positius

Cal una prova diagnòstica el dia 0 i el dia 3 (si el dia 0 el test és negatiu, s’haurà de repetir el dia 3).
En cas de tenir un resultat positiu, s’han d’aïllar 5 dies i posteriorment es realitzaran TAR seriats cada 48 hores fins que surti negatiu, moment en què finalitzarà l’aïllament sempre que no es tinguin símptomes les últimes 24 hores.
Els contactes estrets no faran quarantena però es recomanarà la realització de PCR entre els dies 3 i 5 després de l’exposició.

Professionals sanitaris i de l’àmbit residencial

En cas que siguin positius: no cal aïllament però no podran desenvolupar la seva activitat laboral i se’ls hi tramitarà la baixa laboral.
En cas que siguin contactes estrets podran seguir desenvolupant la seva activitat laboral i no faran quarantena però es recomanarà la realització de PCR els dies 0, 4 i 10 de postexposició.

Cribratges

En nous ingressos en àmbits vulnerables i en cas de cirurgia major ambulatòria.
També en els treballadors de l’àmbit residencial. En aquest cas, es farà un TAR cada 14 dies en vacunats i cada 7 en no vacunats.

Educació

En l’àmbit educatiu no hi ha canvis i no s’establirà cap actuació ni aplicació de mesures específiques adreçades a detectar casos o contactes, diferents de les definides per els casos de vulnerabilitat.

Incapacitats temporals

Només es faran amb criteris clínics a les persones a les quals els hi impedeixi treballar així com per a les indicacions d’aïllament en els àmbits vulnerables.

Població general

En la població general, els casos confirmats no hauran de realitzar aïllament estricte i els contactes estrets no hauran de fer ni proves diagnòstiques ni quarantenes.

A més, no es farà la identificació dels contactes dels casos confirmats de forma activa en la població general.

Dadescovid.cat

A partir de dilluns, s’actualitzaran les dades dues vegades a la setmana: els dimarts i els divendres.

 

Descarrega AQUÍ la infografia explicativa (PDF).

Consulta AQUÍ les mesures de prevenció vigents.