L’actual situació epidemiològica aconsella seguir amb les actuals restriccions per fer front a la pandèmia. Com a novetats, des del 10 de febrer:

  • S’elimina l’ús de la mascareta en espais exteriors, amb excepció dels esdeveniments multitudinaris, on sí que s’ha de portar. També deixa de ser obligatòria en els espais exteriors de l’àmbit escolar.
  • L’oci nocturn torna a obrir sense límit d’aforament. No cal fer ús del certificat COVID digital de la UE per accedir-hi. Dins d’aquests espais, la mascareta continua essent obligatòria.

Descarrega la infografia amb la normativa principal, AQUÍ.

Resum de la resta de mesures

Activitats socials:

Cal evitar espais amb aglomeracions, especialment si són espais tancats.

Resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic.

La mascareta deixa de ser obligatòria en espais exteriors, amb excepció dels esdeveniments multitudinaris, on si que s’ha de portar. També s’elimina el seu ús als exteriors de l’àmbit escolar. En espais interiors continua essent obligatòria.

Oci nocturn i sales de concerts: 

Obertura dels locals d’oci nocturn i sales de concert.

No hi ha límit d’aforament. Tampoc s’ha de fer ús del certificat COVID digital de la UE per accedir-hi.

Empreses de serveis i comerços:

Empreses de serveis i comerç minorista, aforament del 100%.

Garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada). Entrada esglaonada de públic.

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d’aplicació corresponent.

Restauració: 

Aforament del 100% en zones interiors dels establiments d’hostaleria i restauració. Horari d’obertura segons licència.

Mentre no es consumeix, s’ha de portar posada la mascareta en tot moment.

Distància d’1,5 entre taules.

Cultura, oci i activitats recreatives:

Aforament del 100% a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, monuments i altres centres culturals.

Aforament del 100% en cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, parcs d’atraccions i equipaments cívics.

Es recomana una ventilació reforçada en els espais tancats on es puguin concentrar més de 1.000 persones.

Aforament del 100% a l’interior dels locals d’apostes, bingos, salons recreatius i de jocs.

Actes i cerimònies civils i religioses:

Aforament al 100% en espais tancats i garantir la distància de seguretat i una ventilació adequada.

Treball:

Recomanar el teletreball i, en cas que sigui impossible, evitar reunir-s’hi per menjar o beure.

Instaurar el teletreball a l’administració pública.

Evitar viatjar en hores punta. Desplaçar-se preferiblement a peu o en bicicleta.

En feines que requereixin activitat presencial, s’ha de garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada).

Afavorir torns escalonats de treball, i l’entrada escalonada del públic en àmbits laborals en els quals es realitzi atenció directa al públic.

Educació:

Recomanar l’ensenyament telemàtic en acadèmies, autoescoles i altres centres d’ensenyament no reglat.

Les classes pràctiques podrien impartir-se de forma presencial a condició que es mantinguin les mesures de distància i higiene i prevenció.

Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.

Esport:

Aforament del 100% en esdeveniments esportius professionals, així com activitats esportives no professionals o federades en espais interiors i exteriors.

Recomanació de les activitats grupals a l’exterior sempre que sigui possible.

Curses i activitats exteriors, sortida esglaonada per mantenir la distància.

Aforament del 100% en instal·lacions i equipaments esportius tancats com ara gimnasos, sales esportives i d’activitat física.

 

  • Consulta la publicació de les mesures actuals al DOGC, AQUÍ.