Dins el projecte ‘Ripoll Ciutat Educadora’ s’hi troba la iniciativa de les Rutes Escolars, que busca reduir el trànsit rodat al nucli urbà (especialment complicat en les hores d’entrada i sortida d’escola), augmentar la seguretat viària i conscienciar als infants de la importància d’utilitzar alternatives als vehicles de motor, com ara anar i tornar caminant de casa a l’escola. Aquesta setmana i la següent, s’està recordant el projecte als centres, concretament explicant-lo als i les alumnes de 2n de Primària.

L’Agent Cívic, Jordi Reolid, està realitzant xerrades amb l’objectiu de fer partícips els nens i nenes d’aquest projecte. Els pares dels que hi volen participar, han de signar un paper de compromís, i als infants se’ls entrega un mocador identificatiu amb el color de cada centre: blau per als Salesians, groc per l’escola Vedruna, verd per al Maragall i vermell al Tomàs Raguer. Les rutes estan indicades amb diferents panells i els establiments per on passen estan assabentats de la iniciativa i poden ajudar a l’infant si hi hagués algun problema.

A banda, en aquestes xerrades, l’Agent Cívic també està informant la mainada sobre quina és la seva funció a la vila i quines tasques desenvolupa. Amb iniciatives com aquesta, el consistori pretén fomentar els valors que es promouen des de les famílies, l’escola i la societat que mira cap al futur des de perspectives ecològiques, saludables i de convivència.

Més informació sobre les Rutes Escolars: https://ripoll.cat/servei-deducacio-i-coneixement-rutes-escolars/