Segons queda reflectit a les ordenances municipals, l’Ajuntament de Ripoll ofereix un ajut econòmic per a impulsar i fomentar el tractament i la pintura de façanes i mitgeres. Es tracta d’una subvenció que té el doble objectiu d’ajudar als propietaris a realitzar millores als seus immobles i també tenir un Ripoll més bonic i renovat.

Poden optar als ajuts tots els propietaris, comunitats de propietaris i llogaters d’habitatges, excepte els habitatges unifamiliars de la zona 8 i els edificis en edificació aïllada de la zona 9, segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En cas que el tractament de façanes incorpori elements cal·ligràfics, s’hi podran acollir tots els titulars dels immobles.

L’immoble ha de tenir una antiguitat mínima de 10 anys des de la seva construcció i caldrà que el tractament consisteixi a pintar totes les façanes de l’edifici. El màxim de l’ajut per immoble és de 1.550 euros, i el percentatge dels costos de tractament i pintura que se subvencionin dependrà de condicions com si es tracta d’un immoble catalogat, si hi incorpora elements cal·ligràfics o si es troba al barri vell i els ravals.

L’ajut també inclou una bonificació del 100% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, així com del 100% de la taxa d’ocupació de la via pública. L’última façana que s’ha pogut pintar gràcies a aquesta subvenció ha estat la d’un edifici que dona al carrer Mercaders i al carrer Tallaferro.

Per a més detalls, accediu a l’ordenança: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2021/10/ORDENANCA-28.-SUBVENCIO-PINTURA-FACANES.pdf