Aquest any 2022, es portarà a terme la cinquena edició dels pressupostos participatius, un mecanisme de participació ciutadana a través del qual els veïns i veïnes decideixen a què es destina una part del pressupost municipal. Tal com es va fer l’any passat s’ha reservat una partida de 115.000 € del capítol 6 d’inversions i una partida de 15.000 € del capítol 2 de Despeses Corrents. L’objectiu és que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes (dins l’import total de cada partida) amb la voluntat de contribuir en la millora de la vila.

Com presentar propostes?

El termini per presentar propostes va del 14 de març al 3 d’abril. Ho poden fer totes les persones empadronades a Ripoll a partir de què compleixin 15 anys el 2022. En el cas d’associacions o entitats, la proposta ha d’anar a nom d’una persona física. Cada persona pot presentar un màxim de tres propostes.

Les propostes es poden presentar en línia a través de la pàgina web ripoll.cat/participacio-2022. El procés també es pot fer presencialment a les urnes situades a l’Ajuntament, la Biblioteca Lambert Mata, la Piscina Municipal, el casal cívic la Devesa, el casal cívic Centre, el casal de joves el Galliner,  en una ubicació mòbil que estarà present en diferents espais de la vila i a la Fira de les 40 hores.

Un cop s’hagi superat el període de presentació de propostes, del 4 al 25 d’abril,  els projectes passaran per un estudi tècnic de viabilitat. Seguidament, entre el 26 abril  i el 3 de maig es faran un o diversos tallers (segons el nombre de propostes presentades) primer per donar compte de les propostes que han estat validades tècnicament i les que no, i els motius de cada una.  En el mateix taller es donarà l’oportunitat a la persona que  ha presentat una proposta que passa a l’opció de votació, que la pugui explicar davant el públic assistent i defensar les seves raons.

Del 4 al 22 de maig, es preveu que s’obri el termini de la votació popular, que també es podrà realitzar en línia  i presencialment (a les mateixes ubicacions que en el termini de presentació, però canviant la Fira de les 40 Hores per un o dos punts mòbils durant la celebració de la Festa Major de Sant Eudald 2022). Finalment, el 26 de maig, es donarà el veredicte i es donarà la possibilitat a la ciutadania d’avaluar  el procés, a través d’unes enquestes en línia i presencials.

Condicions que han de complir les propostes

En el cas de la partida de màxim 115.000 €, s’han de tractar d’inversions en equipaments o espais de gestió municipal, han de ser viables tècnicament i no estar incloses en el pressupost ordinari. També han de ser d’àmbit municipal, respondre a una necessitat real i quantificables econòmicament. Per altra banda, es demana que tinguin un principi i final sense significar un cost addicional per l’Ajuntament en anys futurs (es garanteix el manteniment bàsic) i que no suposin la contractació de personal per part del consistori. S’ha de pensar en propostes en benefici de tots i totes les ciutadanes, que no responguin a interessos personals.

Pel que fa a la partida de màxim 15.000 €, s’ha de tractar d’activitats amb una durada determinada, de compres de materials per a equipaments, manteniment, fires, teatre i espectacles, exposicions d’art efímer, jornades, tallers, serveis amb una durada determinada o estudis concrets. Als fulletons físics per presentar les propostes també s’especifiquen tots aquests criteris i condicions.

Cadascuna de les partides es gastaran en una o més propostes, depenent del cost de les que resultin més votades. L’objectiu del procés de participació és impulsar la contribució directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals i promoure que les persones s’impliquin en els afers de la població mitjançant la implementació de processos més democràtics de participació.

Fes la teva proposta aquí