Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del qual la ciutadania decideix a què es destina una part del pressupost municipal que l’Ajuntament estableix. Alhora és una eina que permet conèixer quines són les necessitats de la ciutadania i com prioritza aquestes necessitats.

Aquest any 2022 es portarà a terme la cinquena edició dels pressupostos participatius. Des de l’Ajuntament de Ripoll s’ha reservat una partida de 115.000 euros del pressupost municipal 2022, del capítol 6 d’inversions, i 15.000 € del pressupost de despesa corrent per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes i acabar escollint un o diversos projectes.

L’objectiu d’aquest procés de participació és impulsar la contribució directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals i promoure que les persones s’impliquin en els afers de la població mitjançant la implementació de processos més democràtics de participació.

Ep! abans de votar mira’t les propostes

Vota ara les propostes!

Propostes 115.000 €
Propostes 15.000 €