L’Ajuntament ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals pel transport escolar per als alumnes (des d’I3 fins a 2n de Primària) escolaritzats en centres docents públics i concertats del municipi de Ripoll, i que utilitzin el servei de transport escolar col·lectiu del Consell Comarcal del Ripollès, per al curs 2023-2024.

La sol·licitud es pot entregar mitjançant una instància genèrica que es pot realitzar a través del web municipal (entreu en aquest enllaç) o bé presencialment, degudament emplenada, a l’Ajuntament (demanant cita prèvia al 972 71 41 42).

Termini de presentació de sol·licituds

Es podrà presentar la sol·licitud una vegada sigui acceptat com a usuari del servei pel Consell Comarcal i en tot cas abans del 31 d’octubre del 2023. En cas que l’usuari s’incorpori al servei de transport amb posterioritat a l’inici del curs es podrà sol.licitar l’ajut en els següents terminis: abans del 15 de gener de 2024 pel primer trimestre del curs, abans del 20 de març de 2024 pel segon trimestre del curs i abans 21 de maig del 2024 pel tercer trimestre del curs.

Import dels ajuts

L’ajut cobrirà en cada cas el 100% del cost del servei que l’alumne ha d’abonar al Consell Comarcal un cop descomptades les possibles ajudes o bonificacions del propi Consell o d’altres Administracions.