La regidoria de Serveis Econòmics, tal com ha fet cada any i en compliment de la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publica el detall la situació econòmica de l’Ajuntament de Ripoll a 30 d’abril de 2023, i com a tancament del mandat 2019 a 2023.

CONSULTA SITUACIÓ ECONÒMICA