Aquesta documentació pertany a l’Arxiu Històric Municipal, que compta amb un fons documental que s’inicia l’any 1840, una vegada finalitzada la Primera Guerra Carlista,i que va significar la pèrdua de la major part de la documentació generada a principis del segle XIX, quan el poble de Ripoll es va emancipar del Monestir de Santa Maria.

També es disposa d’alguns dels llibres d’actes de la Corporació Municipal anteriors a l’esmentada guerra, que permeten conèixer diversos aspectes de la vida quotidiana de Ripoll.

Els fons documentals que es poden consultar són els següents:

 • Ajuntament de Ripoll.
 • Ajuntament de la Parròquia de Ripoll.
 • Fons de la família Mata.
 • Fons Joan Amils Pla (sobre la figura de Mn. Jacint Verdaguer).
 • Fons de Marià Font.
 • Fons d’imatges del Museu Etnogràfic.
 • Fons de Rafael Juli Danés.
 • Fons d’imatges del Llibre “L’Abans”.
 • Fons d’imatges de Josep Passola i Puig.
 • Fons bibliogràfic Josep Maria Pellicer i Pagès.
 • Fons del Taller de la RENFE.

Informació:

Per qualsevol consulta sobre la història de la vila de Ripoll o el municipi de la Parròquia de Ripoll podeu adreçar-vos a:

Lloc: Biblioteca Lambert Mata
Dia: Dimecres
Horari: matí de 9h a 13,30h
Persona contacte: Sr. Agustí Dalmau
Contacte: arxiu@ajripoll.cat


Altres:

Arxiu Comarcal del Ripollès
Hospital Vell
Raval de l’hospital, 2
17500 RIPOLL
Tel: 972 715 715
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/ripolles
acri.cultura@gencat.net