Les entitats, escoles, floristeries i llibreries de Ripoll que vulguin sol·licitar un espai per vendre roses o llibres el dia de Sant Jordi (diumenge 23 d’abril) poden presentar una sol·licitud al registre electrònic de l’Ajuntament mitjançant instància genèrica (https://tuit.cat/knl2J), on hi constin les dades dels sol·licitants, les mides i contingut de la parada i el material que es pugui demanar (taules, cadires…).

Les parades s’ubicaran prioritàriament a les places Gran o Sant Eudald, o en tot cas davant l’establiment corresponent pel que fa a llibreries i/o floristeries, sense que es destorbi el pas de vianants i/o vehicles.

Les sol·licituds cal fer-les abans del dia 12 d’abril 2023 per poder ubicar i organitzar la Diada.