A principis de mes de febrer es van iniciar alguns dels tallers del Pla educatiu d’entorn (PEE 0-20) en el qual participa Ripoll.

Aquests tallers són una acció educativa orientada a acompanyar els infants i els joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics. Ripoll ha rebut una aportació econòmica de 15.000 € adreçada a implantar deu tallers als centres educatius del municipi per cobrir necessitats d’alumnes de diferents etapes educatives.

Per garantir la màxima eficàcia de la intervenció educativa, la proposta s’ha dissenyat segons les valoracions aportades pels centres educatius de primària i secundària de Ripoll en els anys anteriors i té, com a objectiu, donar resposta a les diferents necessitats de l’alumnat, amb la finalitat de facilitar la construcció de trajectòries educatives personals d’èxit. Per aquest motiu els tallers a l’etapa de primària són Llegir Junts (activitats per reforçar i millorar la Lectoescriptura) adreçat a alumnes de 2n, Estratègies Matemàtiques (activitats per reforçar i millorar les matemàtiques) adreçat a alumnes de 4t i Caixa d’Eines (estratègies, recursos i acompanyament a l’aprenentatge). Pel que fa a l’etapa de secundària els tallers són Taller d’Estudi d’ESO (tècniques, reforç i acompanyament a l’estudi) adreçats a alumnes de 1r a 4t i El Nostre Lleure, el Nostre Temps (estratègies per aprendre a gestionar el temps lliure i a preparar activitats) adreçat a alumnes a partir de 2n d’ESO. Els tallers es porten a terme a cada centre educatiu, en diferents horaris i dies lectius de la setmana, menys el del Nostre Lleure, el Nostre Temps, que es porta a terme en caps de setmana i s’utilitza puntualment el Casal de Joves el Galliner.

A més d’aquests tallers i a través d’altres addendes econòmiques, des de principis de curs es porten a terme altres accions, activitats i tallers en el marc del PEE. Com per exemple la posada en funcionament de l’Espai Familiar, l’Orientació Educativa a càrrec d’una professional, l’edició de La Brúixola (la guia d’activitats a temps complet de Ripoll) o el taller de reforç de Llengua Catalana, entre d’altres.

L’objectiu del PEE és promoure el pas del projecte educatiu de centre al projecte d’àmbit comunitari per tal de donar una resposta comunitària més eficaç i coordinada als reptes educatius. S’aposta també per generar una continuïtat educativa (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat, alhora que es fomenti l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i situacions de vulnerabilitat.

En el cartell adjunt trobareu els detalls de cada taller.