RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Vigència: a partir del 14 de desembre de 2020

Durada: fins al 27 de desembre de 2020

La resolució prorroga la major part de mesures vigents per a la contenció de la COVID-19, si bé amb modificacions rellevants, de les quals destaquem les següents:

Comerç

Obertura al 30% de l’aforament sense limitació de superfície a 800 m2.

Sense limitació d’aforament per a serveis essencials (sí que cal mantenir la distància)

   – Obertura de centres comercials(canvis)

 • -Garantir una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • -30% d’aforament en establiments, locals i espais comuns -Control d’accessos i d’aforament en tots els espais.
 • -No es permet l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans

La limitació d’aforament al 30% no afecta al comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària)

Als equipaments culturals i esportius dels centres comercials els serà d’aplicació les mateixes condicions generals dels equipaments del mateix tipus ubicats fora dels centres comercials.

Cultura i espectacles públics (canvis)

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i amb un màximde1.000 persones assegudes per sessió, i sempre i quan siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada(d’acord a l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions(d’acord a l’annex 2),i l’assignació prèvia de seients .
 • La resta d’activitats, que no disposen de ventilació reforçada es mantindrà com fins ara: aforament del 50% i màxim 500 persones assegudes
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert ambles mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h.

Activitat física i esportiva (canvis)

 • En grup (màxim 6) dins la comarca en període de confinament comarcal de les 6 h del divendres a les 6 h del dilluns .·Represa dels entrenaments de les activitats federatives i esport escolar.
 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i al 50% d’aforament a l’aire lliure al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats.
 • Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues professionals (nacionals, internacionals)

Extraescolars i lleure educatiu

 • Extraescolars presencials fora de l’horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, fins a 6 alumnes per aula com a màxim(fins ara, suspès). ·Ensenyaments no reglats impartits pels centres autoritzats de música i dansa: fins a 6 alumnes per aula com a màxim (fins ara, suspès).
 • Lleure educatiu: a l’aire lliure (sense límit de persones) i en espais interiors en grups de 6 (fins ara, suspès).

Cerimònies civils i religioses i culte (canvis)

 • 30% de l’aforament amb un màxim de 1.000 persones, sempre i quan siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada(d’acord a l’annex 1), control d’accessos i aglomeracions(d’acord a l’annex 2), i es desenvolupin de forma estàtica.
 • La resta de cerimònies i actes, que no tenen ventilació reforçada, es mantindrà el 30% d’aforament i un màxim de 500 persones.

Restauració

Es manté la recollida per emportar fins a les 22 h i lliurament a domicili fins a les 23 h

Es permet el consum als establiments:

 • Fins a les 21.30 h màxim
 • Sempre a la taula.
 • Màxim grupsde 4 persones o bombolles de convivència (sense límit).
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.

No hi ha canvis en la resta de mesures que ja eren vigents. Podeu consultar en aquest DOCUMENT el resum de totes les mesures en vigència fins al 27 de desembre.