• Aquesta inversió s’emmarca en el Pla de Tallers de Renfe i en el pla ‘Transformem Rodalies’.
  • Permetrà dur a terme reparacions i revisions de curt abast als trens que circulin per la línia R3

Renfe ha elaborat un projecte per la construcció de la futura Base de Manteniment a l’estació de Ripoll amb noves instal·lacions de manteniment i reparació de trens. La inversió prevista per la construcció del taller és de 16.600.000 euros i forma part del projecte del Pla de Tallers de Renfe.

Durant el segon semestre de l’any 2024, es pretén disposar de la nova Base de Manteniment de Ripoll per a prestar el servei de manteniment als trens que circulin per la línia R3 de Rodalies de Catalunya. Amb la construcció de la nova Base de Manteniment de Ripoll, es permetrà dur a terme reparacions i revisions de curt abast als trens sense necessitat de retorn a la seva base principal, reduint així les incidències del servei a Rodalies de Catalunya i els temps d’entrada i sortida dels vehicles al taller. El nou taller disposarà de 2 llocs de manteniment per a unitats de 200 m i 4 vies operatives de taller que oferiran 8 llocs d’estacionament de 100 m.

D’altra banda, el projecte contempla la modificació i nou enclavament electrònic de l’actual estació de Ripoll per a integrar i automatitzar els accessos a la nova Base de Manteniment i les seves vies operatives.

Pla Transformem Rodalies

La línia R3 disposa de via única, cosa que condiciona sensiblement el temps de recorregut pel temps de l’espera per a l’encreuament de trens a les estacions. El Pla Transformem Rodalies contempla la duplicació de via a tres trams de la línia per incrementar-ne la capacitat. El primer d’aquests, Parets del Vallès-La Garriga, ja s’està executant. Els altres trams a desdoblar són Centelles-Vic, La Garriga-Centelles i Montcada Bifurcació-Parets del Vallès. El desdoblament, a més de l’augment de la capacitat de la línia, comportarà, entre d’altres, la supressió de passos a nivell i la remodelació d’estacions a la línia.