Un any més l’Ajuntament ha aprovat l’ordenança reguladora per acollir-se a la bonificació per a l’ús de la deixalleria i pel programa de bon comportament ambiental. La primera consisteix en què, el ciutadà pot beneficiar-se d’una bonificació en la taxa d’escombraries si fa 10 usos de la deixalleria per iniciativa pròpia. Això vol dir anar a la deixalleria directament per portar-hi els residus domiciliaris que no poden anar a les escombraries. El ciutadà que la sol·liciti -titulars i/o llogater d’habitatge que sigui de primera residència -, tindrà una targeta i la deixalleria hi posarà el seu segell per tal de fer constar el seu ús. El programa de bon comportament ambiental consisteix en fer una bona gestió del reciclatge a la llar, que una persona tècnica del mateix ajuntament, anirà a inspeccionar en algun moment de l’any en curs.

Per adherir a una de les bonificacions o a totes dues cal fer una sol·licitud a l’Ajuntament. Per la bonificació de la deixalleria se’ls lliurarà la targeta. En el cas del bon comportament se’ls demanarà les dades per poder realitzar la visita pertinent.

Hi ha termini per sol·licitar els avantatges fins al 31/03/20 i la bonificació s’aplicarà l’any 2021.

Aspectes que cal tenir en compte en relació amb la bonificació de la deixalleria

Només es permet un ús per dia (portin la quantitat que portin de residus i facin els viatges que facin)

Cada vegada que es vagi a la deixalleria comptarà com un ús, sempre i quan la quantitat portada sigui amb aquests mínims:

Tipus de residus bonificables i quantitat:

 • Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.): mínim 1 m3
 • Ferralla, metalls, fusta, runes i vidres: mínim 1m3
 • Aparells elèctrics i electrònics: Grans electrodomèstics (rentadores, forns, neveres, etc): mínim 1 unitat
 • Altres (petits electrodomèstics, cables elèctrics…): mínim 2 unitats
 • Residus verds (restes de jardineria, poda, etc.): mínim 1 m3.
 • Pneumàtics i bateries de cotxe: mínim 1 unitat
 • Fluorescents i bombetes: mínim 3 unitats
 • Piles: mínim 10 unitats
 • Tòners i cartutxos de tinta: mínim 2 unitats
 • Aerosols, productes de neteja, pesticides i altres tòxics: mínim 2 unitats
 • Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos): mínim 1 litre
 • Olis de motor i olis domèstics: mínim 1,5 litres.

Descàrrega cartell https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2020/01/cartell-bonificacions-reciclar-AjRipoll-2020.pdf