En aquesta primera entrega de L’Alcalde Opina en format vídeo, Jordi Munell ens parla sobre una zona que creu que es podria recuperar i donar-li un nou ús. Recentment, l’Ajuntament de Ripoll ha acceptat la cessió dels espais d’ADIF on hi ha situat l’antic giratori, les cotxeres i el dipòsit d’aigua de la línia de tren Barcelona-Ripoll-Sant Joan de les Abadesses de Ferrocarriles del Norte.

“Ens remuntem a l’any 1991, quan es va signar el conveni amb Renfe per part de l’alcalde d’aquell moment, Pere Jordi Piella. Però aquell conveni no va anar acompanyat de les accions de segregació de la finca, de reparcel·lació i cessió i inscripció al registre de la propietat, per tant, quedava només en un paper. Ara finalment, després d’un llarg procés, l’Ajuntament ha acceptat la cessió d’aquest terreny i el conjunt d’edificis. Aquests tenen un valor intrínsec, formen part de la història de l’arribada del ferrocarril al Ripollès i del desenvolupament social, econòmic i social de Ripoll i la comarca. També són part de la història del nostre país, de la industrialització, de l’extracció del carbó de les mines de Surroca i Ogassa, i del seu transport fins a Barcelona a través d’aquesta línia de tren”, detalla Munell.

“Incorporem com a patrimoni municipal un conjunt d’elements que ja estaven protegits i que a partir d’ara des de l’Ajuntament de Ripoll haurem de ser capaços de posar-los en valor. Els haurem de restaurar i preservar, donant-los un ús social. Tenim un altre repte per endavant, perquè hem de dignificar tot l’espai”, explica l’alcalde.

Comenta que el proper pas serà redactar el projecte de restauració, per tal d’evitar que l’espai es malmeti. Posteriorment, caldrà donar-li un ús i, “en aquest sentit, ens han arribat moltes inquietuds de ripollesos i ripolleses i entenem que hem de fer-ho posant en valor la història de l’arribada del ferrocarril a la vila i la comarca. Per tant, de ben segur que un ús en el futur ha d’anar destinat a aquesta finalitat, amb algun espai expositiu o que ens ajudi a rememorar. A partir d’això, podem pensar en altres usos com el turístic o el cultural. D’idees n’hi ha moltes i de ben segur que són compatibles”, assegura Munell.

“A més, aquest és l’inici real de la Via Verda de la Ruta del Ferro cap a Sant Joan de les Abadesses. Recordem que aquesta s’està enllaçant amb altres vies com la de Campdevànol i cap a Gombrèn, o la de Llanars i la vall de Camprodon o la de la Vall de Bianya que va cap a la costa. Per tant, des del punt de vista del turisme familiar i esportiu, que busca gaudir de la natura i la gastronomia del territori, aquí tenim un element d’incalculable valor i en aquest sentit treballarem” destaca Jordi Munell.

L’Alcalde Opina – Març 2021:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept