Les xifres respecte al mes de juny del 2020 mostren una evolució positiva respecte al nombre de persones a l’atur, passant de 589  persones a 492 aquest mes de juny del 2021

El mes de juliol ha  augmentat el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social  en empreses ubicades a  Ripoll, segons dades del SEPE (servei públic d’ocupació estatal) amb un total de 5.812 afiliacions, la xifra més alta dels últims anys.

Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes de juny, el nombre de parats se situa en 492 persones, xifres que mostren una evolució positiva respecte fa un any en la mateixa data, que se situava en 589 persones aturades.

D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són menors de 25 anys amb un total de 43 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 148 persones,  i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de juliol són les persones majors de 45 anys amb un total de 301 persones aturades.

Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran  de parats amb un total de 320 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 94 persones, la construcció amb 34 persones,  les persones sense cap treball anterior amb 34 i per últim,  l’agricultura amb un total de 10 persones.

L’Ajuntament de Ripoll celebra aquestes dades i es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

 

Font

http://www.ripollesdesenvolupament.com/observatori/

https://www.foro-ciudad.com/girona/ripoll/habitantes.html#AfiliacionSeguridadSocial