Les mesures per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19 que estan vigents des del 21 de juny s’han prorrogat una setmana més i, per tant, la seva validesa arriba fins a l’11 de juliol. Es tracta de mesures que són revisables en funció de la situació epidemiològica, assistencial i de cobertura vacunal de la població. Repassem a continuació els principals canvis que van entrar en vigor el 21 de juny:

Activitats socials: S’aixeca la prohibició de trobades de més de 10 persones.

  • Tant en l’àmbit públic com privat. Passa a ser una recomanació. Es demana a la població que eviti les aglomeracions.
  • A més, a les festes majors i altres festes populars, es permet l’apertura de pistes de ball amb mascareta.

Oci nocturn: Es reobre de forma gradual.

  • Amb registre d’assistents obligatori (les dades s’han de guardar durant un mes per permetre la traçabilitat dels contactes en cas que hi hagi un cas de Covid-19).
  • L’horari de tancament és com a màxim a les 3:30 hores.
  • L’aforament permès a interiors és del 50%.
  • La disposició dels clients ha de limitar grups màxims de 6 persones en interiors i 10 a l’exterior, garantint la distància física d’1,5 metres entre diferents grups.
  • Queda permès el ball (amb mascareta).

Restauració: 6 persones per taula a l’interior. 10 a les terrasses.

  • Llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Extraescolars: Permeses totes les activitats formatives o educatives no reglades i d’esport escolar.

  • S’elimina la limitació de 10 persones màxim.
  • Es poden realitzar d’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

Equipaments cívics: Presencialitat en activitats cíviques i comunitàries.

Fins al 70% de l’aforament, garantint la ventilació mínima establerta.

Consum de tabac i similars: 

Prohibit a la via pública si no es garanteix la distància de 2 metres entre persones. Tampoc es pot fumar en esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure.

Assemblees d’entitats: Permeses amb el 70% de l’aforament. De 1.000 a 3.000 persones segons les condicions de ventilació de l’espai.

Equipaments esportius: Es permeten les activitats grupals de més de 10 persones en espais tancats sense ventilació reforçada.

Activitats docents: Es permeten més de 10 alumnes per aula en les activitats formatives no reglades presencials i d’esport escolar, de l’àmbit del lleure educatiu i del lleure inclusiu dirigit a persones amb discapacitat.

Cultura: Es permet el ball en les activitats de cultura popular en espais habilitats i amb ús de mascareta.

Salons de joc, casinos i sales de bingo: Obertura fins a la 1 h de la matinada.

En l’àmbit del treball, es recomana a les empreses, públiques i privades, la reincorporació progressiva presencial als llocs de treball. Però també es recomana fomentar el teletreball sempre que sigui possible.

Pel que fa a l’esport, en les competicions de la Lliga de Futbol Professional i de bàsquet de l’ACB es permeten les mateixes mesures de públic assistent que en la resta de competicions esportives.