Aquest dimarts a la tarda es va dur a terme al Galliner la primera trobada presencial del nou Consell de les Dones Municipal de Ripoll. Després que se celebrés una reunió telemàtica fa algunes setmanes, s’ha pogut començar a treballar cara a cara, amb la presència d’una quinzena de dones de la vila que per al moment s’han volgut implicar en el projecte. Recordem que es tracta d’un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu per aquelles qüestions d’interès per al col·lectiu femení i per la millora del seu benestar i qualitat de vida.

Funcionament de la trobada

Després d’una breu presentació personal de totes les assistents, es va passar a unes dinàmiques a través de les quals es van començar a posar les bases d’aquest Consell. En grups, es van anar aportant idees que després es van posar en comú amb la resta. La voluntat és que les mateixes integrants de l’òrgan decideixin com ha de ser aquest, quines normes ha de tenir i com ha de funcionar.

Primeres decisions

En les properes trobades s’anirà redactant el model de reglament de funcionament del Consell, que s’haurà d’afegir al projecte marc del mateix. En la reunió d’aquest dimarts, es van deixar clares un conjunt d’idees que les integrants del Consell volen que hi apareguin: Ha de ser un referent per recollir totes les necessitats de les dones de Ripoll, ha de ser consultiu i vinculant, tenir objectius reals, tenir en compte la intergeneracionalitat i amb una mirada intercultural.

També es va pactar que el Consell es reunirà el segon dimarts de cada mes. Per al moment, seran trobades assembleàries i es recorrerà a la majoria simple per prendre decisions. Si el nombre de participants va creixent, no es descarta crear una presidència i una vicepresidència i treballar en un format de plenari. Si dos terços del total d’assistents demana un canvi de reglament, aquest es tirarà endavant. Així mateix, es contempla poder crear comissions de treball per incidir en segons quins àmbits. Cada tres anys es farà una revisió dels estatuts de l’òrgan. En la propera reunió, es decidirà si també hi poden assistir homes.

Algunes tasques ja es van definint

En la propera reunió definiran quines tasques volen començar a executar, però ja en van posar algunes sobre la taula, com ara preparar una enquesta per tenir una anàlisi de la situació del col·lectiu femení a la vila, fer una diagnosi dels espais urbans i els punts foscos que s’hi poden trobar, crear una bústia del Consell per poder rebre propostes…

Alguns dels àmbits en els quals vol incidir el Consell són els de la comunicació o l’esport femení. Els hi interessa realitzar conferències, debats i campanyes relacionades amb àmbit femení i que mostrin la seva realitat. Un dels objectius clars és el de trencar estereotips.