Aquest dimarts, 29 de juny, es va celebrar una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll, en format presencial a la sala de plens del consistori. Va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores, però encara es va haver de celebrar sense públic a causa de les mesures de distanciament i aforaments que es permeten amb la situació de pandèmia de la Covid-19. Com és habitual, es va retransmetre via streaming a través de la plataforma YouTube.

La sessió va començar amb el repàs a la correspondència i al despatx d’alcaldia per part de l’alcalde Jordi Munell. Posteriorment, es va passar als punts de debat referents a les diferents àrees de l’Ajuntament.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

El plenari va resoldre l’expedient referent a l’incompliment de l’empresa adjudicatària del contracte administratiu de subministrament i manteniment dels tòtems informatius que es troben en diferents punts de la vila. El consistori es basa en el fet que l’empresa “no presenta cap tipus de manteniment dels tòtems, ni consta cap revisió presencial trimestral ni cap neteja dels mateixos”. Per aquest motiu, el ple resolia imposar una penalitat per import de 3.420 euros i notificar la resolució a l’empresa. Un fet que no suposa la rescissió del contracte.

També es va acordar, en aquest àmbit, l’adhesió a la tercera pròrroga del contracte basat en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya. Per altra banda, es van resoldre cinc expedients sancionadors que tractaven infraccions en matèria d’animals de races considerades potencialment perilloses. I per últim, es resolia ratificar la modificació dels Estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

En aquest apartat, el ple de Ripoll va ratificar els Decrets d’Alcaldia que consisteixen en l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal del Ripollès de diferents actuacions vinculades amb els camins de Santa Maria del Catllar, Ribamala i el camí que condueix al Refugi d’Animals. Unes actuacions de millora subvencionades que s’han d’executar en trams de camins considerats d’ús públic.

Àrea de Serveis a les Persones

Al plenari, es va donar compte de la memòria de l’any 2020 del Consorci de Benestar Social del Ripollès, per part del regidor Joan Maria Roig. Es van detallar aspectes de l’atenció a les persones que ha realitzat aquest ens, posant el focus en els efectes de la pandèmia del coronavirus. Es va crear un debat entre els regidors i regidores.

Àrea de Projecció Econòmica

En aquest àmbit, el ple va aprovar per unanimitat sol·licitar la pròrroga de la qualificació com a zona turística a efectes comercials del municipi de Ripoll. Es declara que es mantenen i s’han reforçat les condicions inicials establertes en la declaració de la vila com a municipi turístic.

Mocions dels grups municipals

El ple va seguir amb l’activitat de control i fiscalització de l’acció de govern per part dels regidors i regidores dels diferents grups municipals. Posteriorment, es va passar a les mocions que presentaven tots els grups. La primera es va aprovar per unanimitat i era referent al rebuig a la decisió del Tribunal Constitucional Francès en relació a la suspensió de la immersió lingüística a les escoles de les llengües minoritàries com és el català a la Catalunya Nord. També es va aprovar, amb l’abstenció de la regidora Sílvia Orriols, la moció per sol·licitar la possibilitat que Ripoll pugui disposar dels avantatges de la T-Verda que impulsa l’Autoritat del Transport Metropolità i la implantació de la T-Mobilitat als municipis de la setena corona com Ripoll.

Les dues mocions presentades per la regidora no adscrita a grup municipal Sílvia Orriols no es van aprovar. Una defensava el suport a les viles ripolleses que corren el risc de perdre el bus escolar i l’altra la creació d’una ordenança que reguli l’ús de petards i per a la dinamització de la revetlla de Sant Joan.

Després dels precs i les preguntes, a les 21.53 h l’alcalde va donar per acabat el ple ordinari del mes de juny que havia començat a les 20 h.