Aquest dimarts, 25 de gener, es va dur a terme un ple ordinari de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Abat Senjust. Va comptar amb la presència dels 17 regidors i regidores del consistori i per mantenir l’aforament permès de la sala no s’hi va permetre l’entrada de públic. Com és habitual, es va retransmetre a través de Twitter i del canal institucional de YouTube. Es va començar aprovant l’acta de la sessió anterior i amb el repàs de la correspondència i el despatx de l’alcaldia per part de Jordi Munell.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquest punt, es van aprovar dues qüestions. Per una banda, el plenari va ratificar l’acord d’adhesió al Conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Española de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les Entitats Locals i en matèria d’intercanvi d’Informació Tributària i Col·laboració en la gestió recaptadora amb les Entitats Locals. També es va aprovar la pròrroga del conveni de delegació de competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic subscrit entre el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès, el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament.

En la resta d’àrees, la de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa, la de Serveis a les Persones i la de Projecció Econòmica, no s’hi preveien dictàmens. Per tant, es va passar al control i fiscalització de l’acció de govern i a les mocions presentades pels grups municipals.

Mocions dels grups municipals

Es va aprovar per unanimitat de tots els regidors i regidores la moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana, presentada per Junts Per Ripoll. En aquesta, es dona suport al manifest de la plataforma unitària ‘Somescola’ davant el recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a tots els centres educatius a fer un mínim d’un 25% de les classes en castellà. També es fa costat a les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al model d’escola catalana i a la llengua del nostre país, i es fa una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català.

També es va aprovar per unanimitat la proposta presentada per Esquerra Republicana de Catalunya per sumar-se al dia 2 d’abril com a dia mundial de conscienciació sobre l’autisme. Aquesta contempla adherir-se a la iniciativa Light It Up Blue i il·luminar de blau algun edifici o monument municipal, promoure campanyes de conscienciació del trastorn de l’espectre autista i procurar espais o franges horàries adaptades a les necessitats d’aquest col·lectiu. De fet, des de l’Ajuntament ja s’han dut a terme algunes iniciatives en aquest sentit, com les hores sense soroll de les atraccions de Festa Major o els pictogrames enganxats a moltes de les botigues de la vila.

Després dels precs i les preguntes, a les 20.31 h es va donar per finalitzat el ple ordinari, el qual es pot recuperar sencer, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Pt8IniC7yUc