Aquest dimarts, 21 de desembre, es va celebrar la sessió ordinària corresponent al mes de desembre del plenari de l’Ajuntament de Ripoll. Es va dur a terme en format presencial a la Sala Eudald Pradell del consistori, en aquest cas sense permetre l’entrada del públic a causa de l’augment recent de contagis de la Covid-19. La sessió, com és habitual, es va retransmetre per streaming a través del canal institucional de YouTube de l’Ajuntament.

El ple va comptar amb la presència de 13 dels regidors i regidores de la corporació municipal. Es va començar per l’aprovació de l’acta anterior, el repàs de la correspondència i el despatx de l’alcaldia per part de Jordi Munell.

Àrea de Serveis Econòmics i Administració General

En aquesta àrea només es va aprovar un punt. Va ser el de la revisió del padró municipal d’habitants en data d’1 de gener del 2021. La població del municipi a 01/01/2021 era de 10.903 persones (5.459 dones i 5.444 homes). Són 17 habitants més que l’1 de gener del 2020.

Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa

El ple va verificar el text refós de la modificació puntual número 28 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Ripoll, referent a la desclassificació del sector del sòl urbanitzable delimitat SUD-2 ‘Palou’ com a sòl no urbanitzable. Així mateix, es verificava el text refós de la modificació puntual número 30 del POUM de Ripoll, referent a la correcció d’errada gràfica en l’alineació del carrer Pardines, el qual incorpora les prescripcions establertes per l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 1 de desembre de 2021.

Àrea de Projecció Econòmica

El plenari va aprovar per unanimitat dos convenis de col·laboració. En primer lloc, el que es donarà entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament, en relació amb l’oficina de rehabilitació municipal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la Covid-19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU. Per altra banda, també s’aprovava el conveni entre l’Agència de Desenvolupament del Ripollès i l’Ajuntament en el marc del projecte Treball i Formació 2021 línia de joves tutelats o extutelats per la Generalitat de Catalunya, en l’anualitat 2021-2022.

Va ser un ple força curt. No es van presentar mocions per part dels grups municipals. Després dels precs i preguntes, quan passaven 12 minuts de les vuit del vespre, l’alcalde donava per finalitzat el ple ordinari, tot desitjant unes Bones Festes de Nadal a tothom i demanant també prudència davant la situació actual de la pandèmia a la vila.

Podeu veure el vídeo de la sessió plenària, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=HWlZqc3SOjQ