Aquest dimarts, 14 de juny del 2022, s’ha dut a terme una sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll. S’ha celebrat a les 8 h del matí a la Sala Eudald Pradell, amb la presència de 16 regidors i regidores municipals. Com és habitual, s’ha retransmès a través del canal institucional de YouTube. Només hi havia tres punts a debatre.

Pel que fa als dictàmens de l’àrea de Serveis Econòmics i Administració General, s’ha aprovat al plenari que l’Ajuntament presenti una sol·licitud a l’Agència d’Habitatge de Catalunya perquè el solar de Can Guetes de titularitat municipal s’inclogui com a proposta d’actuació objecte de finançament amb càrrec al Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU. També es demana que s’assigni a la proposta una subvenció als efectes de la posterior convocatòria per fer viable econòmicament la construcció d’habitatges de protecció oficial al municipi, on hi ha una forta demanda i molt o quasi nul·la oferta d’habitatge.

També s’ha donat compte al plenari del projecte de Renfe i Adif per tal de plantejar la construcció d’una nau destinada a taller de manteniment de vehicles ferroviaris al municipi de Ripoll. S’ha detallat que aquesta serà d’uns 200 metres lineals, situada dins l’espai de la zona ferroviària, i que pot generar la creació de més de 20 llocs de treball. El termini de construcció de la nau es preveu per l’any 2024, quan entraria en servei. Després de plantejar-se al ple, es redactarà una resposta a Adif i ja podrà començar el procés urbanístic.

Per últim, en l’àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa, s’ha aprovat inicialment la modificació puntual número 32 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Ripoll, referent a la parcel·la núm. 4 del sector de La Rodona. A les 8.20 h, es donava per finalitzat aquest ple extraordinari, que es pot recuperar sencer en vídeo, aquí: https://youtu.be/O3RRfy9Mv7o