Des de la Fundació Guifré busquen dos gerocultors/es per a l’atenció a les persones en situació de dependència pel mes de juny i ampliable a tres mesos.

Requisits:

 • Ganes de treballar i aprendre
 • Es valorarà experiència en el sector
 • Es valorarà formació en l’àmbit sociosanitari

Tasques a realitzar:

 • Mantenir la higiene íntima de les persones usuàries (neteja personal, dental, afaitat,…)
 • Ajudar en la mobilitat de la persona usuària enllitada proporcionant canvis posturals
 • Mantenir ordenades les habitacions dels usuaris
 • Administrar els àpats i donar el suport necessari a persones que tenen dificultats en la ingesta
 • Col·laborar amb el personal sanitari en l’administració de la medicació
 • Ajudar en les AVD per a millorar les capacitats físiques i motores dels majors
 • Donar suport psicosocial
 • Col·laborar amb l’Equip Tècnic de la Institució seguint les pautes plantejades
 • Preservar la intimitat de les persones usuàries respectant qualsevol assumpte de la seva vida privada o estat de salut
 • Comunicar els incidents que es produeixin sobre la salut de les persones usuàries, anotant i registrant en el llibre d’incidències qualsevol canvi de comportament detectat
 • Fomentar l’autocura i l’autonomia en la mesura que sigui possible de les persones usuàries

Horari: torn matí i caps de setmana alterns amb les festes corresponents segons conveni.

Contracte: mitja jornada.

Presentar CV a la Fundació Guifré.

Per a més informació trucar al 972 700 156.