L’Ajuntament de Ripoll necessita cobrir temporalment una plaça d’administratiu amb destí a l’Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori per a dur a terme tasques en matèria d’urbanisme, consistents bàsicament amb la tramitació d’expedients i suport administratiu als tècnics.

Requisits

• Estudis de batxillerat o FPII o bé CFGS
• Nivell C1 de Català
• Permís de conduir B

Els/des interessats/des hauran de presentar instància genèrica adjuntant l’historial acadèmic i professional, al Registre General de l’Ajuntament de Ripoll, en qualsevol de les formes admeses a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al proper 25 de setembre.