Descripció de l’oferta

Cerquem Director/a Tècnic/a per a la Residència de gent gran i Centre de dia de la Fundació Guifré.

La persona seleccionada serà la responsable de liderar, organitzar, supervisar i oferir atenció integral amb la màxima qualitat i efectivitat el centre. Tindrà l’objectiu principal d’assolir la plena satisfacció dels seus clients, usuaris, famílies i treballadors/es, amb la mirada centrada en el Model ACP (Atenció Centralitzada a la Persona), procurant la implicació dels seus equips, i amb la màxima innovació i rendibilitat social d’acord amb la planificació estratègica i valors de SUMAR.

Requisits:

Formació: Es requereix disposar d’una de les següents titulacions:

  • Llicenciatura/Grau en Psicologia.
  • Diplomatura/Grau en Treball Social.
  • Diplomatura/Grau en Educació Social.
  • Diplomatura/Grau en Teràpia Ocupacional.
  • Diplomatura/Grau Infermeria.

Es valorarà aportar formació específica en la gestió i direcció de centres assistencials.

Es valorarà formació específica del Model ACP.

Experiència: Es valorarà experiència com a Director/a Tècnic/a en un lloc de treball similar. Es valorarà experiència en Direcció de Residències que treballen amb el Model ACP.

Idiomes: Domini del català i el castellà.

Perfil competencial: Pensem en un/a professional amb àmplia experiència com a Director/a de residències de gent gran que tingui domini de les tasques encomanades i coneixements i vocació cap a l’Atenció Centrada en la Persona.

Professional compromès/a i orientat/da en la millora de la qualitat de vida de les persones, amb facilitat per l’establiment de relacions interpersonals, que disposi de bones habilitats socials i d’empatia vers els altres.

Orientat/da al treball en equip, amb facilitat de motivació de l’equip humà i amb alta capacitat de negociació, direcció i lideratge de persones.

Es pensa en un/a professional flexible i proactiu/va, amb capacitat de planificar i organitzar. Alhora, per les funcions encomanades és indispensable estar habituat/da a la presa de decisions i facilitat de resolució d’incidències i problemes.

S’ofereix:

Horari: jornada de treball de 40 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres, amb la flexibilitat que requereix el lloc de treball, en el sentit de disponibilitat pel que fa a urgències i incidències del centre.

Es precisa presència de matins i tardes a la Residència.

Presència a Serveis Centrals per assistència a formacions, reunions de direccions i altres necessitats requerides.

Contracte: Temporal, amb opció de passar a indefinit

Salari: A convenir. Fix segons experiència i vàlua aportada.

La resta de condicions es regiran d’acord amb el Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT).

Interessats enviar currículum a FUNDACIÓ GUIFRÉ: recepcio@fundacioguifre

Termini de presentació: fins al 10 de juny de 2024.

Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).