Des d’aquest diluns, 24 de maig, entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Tot i haver finalitzat l’estat d’alarma, els indicadors epidemiològics recomanen mantenir encara algunes de les restriccions. Les mesures actuals estaran vigents fins al 6 de juny.

Canvis més destacats

Pel que fa a les reunions i trobades, el màxim passa a ser de 10 persones i sense limitació de bombolles de convivència.

Al comerç, els mercats no sedentaris, el comerç minorista i els centres comercials tenen un aforament màxim del 50% i poden obrir de 6 h del matí a la mitjanit (segons llicència).

En l’àmbit de la restauració (ja des del passat 20 de maig) es permet també l’obertura de 6 h a 0 h segons llicència, un màxim de 6 persones per taula tant a l’interior com a l’exterior i terrasses. Es permet el consum en barra, amb distància interpersonal d’1,5 metres. L’aforament als espais interiors és del 50% i als exteriors, del 100%.

Pel que fa a les activitats culturals, poden obrir de 6 a 0 h, amb un aforament màxim del 70% i 1.000 persones a l’interior i 3.000 a l’exterior o en espais interiors amb ventilació reforçada.

Les instal·lacions i equipaments esportius poden permetre activitats grupals en interiors sense ventilacióp reforçada, amb un màxim de 10 persones. Obertura fins a la mitjanit, també dels equipaments esportius no supervisats. S’incrementen els aforaments màxims de 1.000 persones a l’interior i 3.000 a l’exterior o en espais interiors amb ventilació reforçada.

– Infografia amb les principals mesures actuals

Resum de la resta de mesures vigents

Mobilitat: Es recomana que els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic, es limitin en la mesura del que sigui possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Activitats socials: Limitació és de 10 persones en trobades socials llevat que es tracti de convivents. No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Empreses: S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible. Congressos, convencions, i activitats assimilables amb al 50% d’aforament amb un màxim de 1.000 persones en espais tancats i 3.000 a l’exterior o amb ventilació reforçada.

Restauració:

Terrasses: obertes de 06:00 h a 00:00 h amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla.

Interiors: oberts de 06:00 h a 00:00 h amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla.

Activitats culturals: Es poden reprendre: les activitats de cultura popular i tradicional, les gales, cerimònies d’entrega de premis i festivals. Els assistents han de romandre asseguts i s’han de respectar les mateixes limitacions d’aforament i les recomanacions de ventilació del punt anterior.

Comerç i centres comercials: 50% de l’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat.

Esports: Es permet l’ús de vestidors. Competicions: permeses les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions, menys les de bàsquet i futbol professional, està permesa la presència de públic amb la limitació del 50% d’assistents sempre amb seient preassignat, amb un topall de 1.000 persones a l’interior o 3.000 a l’exterior o amb ventilació reforçada.

Activitats recreatives:

Equipaments cívics: permeses activitats per a majors de 60 anys amb un màxim del 50% de l’aforament autoritzat si s’acredita que els espais i locals compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Oberts:

  • Fires i parcs d’atraccions: represa d’activitat amb un aforament màxim del 30% sobre la superfície autoritzada.
  • Parcs infantils amb un aforament del 50%.
  • Espais infantils lúdics d’interior amb un aforament del 30% amb restauració.

Educació:

Universitats: en les activitats teòriques presencials es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% de l’alumnat de cada universitat.

Batxillerat, cicles formatius, ESO, primària, infantil i ensenyaments de règim especial reglats: presencialitat plena.

Formació no reglada i educació en el lleure: Presencialitat fins a 10 persones.

Activitats extraescolars: permeses les activitats extraescolars, de lleure i esportives des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius que es realitzin dins o fora dels centres educatius.

Permesos els desplaçaments i sortides del centre escolar amb pernoctació.