A partir d’aquest dissabte, i després que hagi passat un dia des de la seva publicació al BOE, entra en vigor la flexibilització de l’ús de les mascaretes en espais exteriors aprovat pel Consell de Ministres del govern estatal. Per tant, des del 26 de juny deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta en espais a l’aire lliure, sempre que es pugui mantenir la distància mínima de, almenys 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents. Amb tot, s’haurà de portar sempre la mascareta a sobre al sortir del domicili, per a procedir a la seva utilització en aquells casos en els quals encara continua essent obligatòria.

L’ús de la mascareta segueix essent obligatori en qualsevol espai tancat -d’ús públic o que es trobi obert al públic- així com en qualsevol espai a l’aire lliure en el qual no es pugui mantenir la distància de seguretat d’almenys 1,5 metres. També és obligatòria en esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si, estant asseguts, no es pot mantenir la distància mínima.

També continua essent obligatori l’ús de la mascareta en mitjans de transport aeri i marítim, autobusos, ferrocarrils o telefèrics, així com a les andanes o estacions de viatgers. També en el cas dels transports públics i dels privats complementaris de viatgers, si els ocupants del vehicle no conviuen al mateix domicili.

La mascareta no serà exigible en el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, el seu ús resulti incompatible, ni en aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formin part d’institucions per a l’atenció de persones grans o amb diversitat funcional, sempre que aquests col·lectius i els treballadors/es tinguin taxes de vacunació amb pauta completa superiors al 80%. Han de portar mascareta en tot cas, però, els visitants externs i els treballadors d’aquests centres.