A partir d’aquest dilluns, 7 de juny, entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Se sumen a les que van entrar en vigor divendres 4 de juny i permetran flexibilitzar els aforaments en alguns sectors com els actes religiosos, les cerimònies civils, els congressos i les fires comercials i convencions. A continuació les repassem:

Noves mesures des del 7 de juny

Es permeten les festes populars si s’eviten les aglomeracions i es compleixen les limitacions de l’aforament de l’activitat i el pla sectorial corresponent.

Increment de l’aforament al 70% en congressos, convencions i fires comercials.

Increment de l’aforament al 70% en actes civils religiosos.

Permeses les assemblees d’entitats culturals i associatives. Afoament del 70% i màxim 500 persones a l’interior o 1.000 a l’exterior o en espais interiors amb ventilació reforçada.

Permesos els actes de graduació en centres universitaris, amb les mateixes mesures que les activitats culturals.

Resum dels principals canvis en les mesures des del 4 de juny

En reunions i trobades, es permet el consum d’aliments i begudes en espais públics habilitats amb mobiliari urbà (àrees de descans, pícnic…), amb un màxim de 10 persones.

Els establiments de restauració poden obrir de 6 h del matí a 1 h de la matinada (segons la llicència que tinguin).

Increment de l’aforament fins al 70% en mercats no sedentaris, comerç minorista i centres comercials. Obertura de 6 h del matí a la 1 h de la matinada (segons llicència).

Es permet l’ús de les zones recreatives infantils i àrees de descans dels centres comercials.

Les activitats culturals també augmenten el seu horari d’obertura de 6 a 1 h. S’hi permet la restauració, amb les mateixes mesures del sector, si hi ha establiments habilitats.

Aforament del 70% en equipaments esportius i competicions. Màxim 1.000 persones a l’interior i 3.000 a l’exterior o en espais interiors amb ventilació reforçada. Obertura dels equipaments fins a la 1 h. Permesa la restauració, si hi ha establiments habilitats i amb les mateixes mesures del sector.

En activitats amb aforament autoritzat de més de 15.000 persones es permet el 20% d’aquest aforament si: es fan sectors independents de 3.000 persones màxim i es preveuen mesures de circulació i control d’accés que evitin aglomeracions.

Increment de l’aforament al 50% en parcs d’atraccions i fires. També en activitats lúdiques.

Increment de l’aforament al 70% en salons de joc, casinos i sales de bingo. Màxim 500 persones a l’interior i 1.000 a l’exterior o en espais interiors amb ventilació reforçada.

Increment de l’aforament al 70% en equipaments cívics.

Taxis i vehicles de transport públic: sense limitació de passatgers.

Altres mesures i limitacions

Mobilitat: Es recomana que els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic, es limitin en la mesura que sigui possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Activitats socials: La limitació és de 10 persones en trobades socials llevat que es tracti de convivents. No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Empreses: S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible. Congressos, convencions fires comercials i activitats assimilables amb el 70% d’aforament.

Restauració:

Terrasses: obertes de 06:00 h a 01:00 h amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula.

Interiors: oberts de 06:00 h a 01:00 h amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula.

Es restableix el consum a la barra, amb una separació interpersonal d’1,5 metres en qualsevol cas.

Activitats culturals: 

Cinemes, teatres, circs, auditoris i sales de concerts, amb un 70% de l’aforament.

Les activitats culturals (arts escèniques i musicals i espectacles públics) que es desenvolupin en tot moment a l’aire lliure en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d’assistents del 20% de l’aforament si s’estableixen fluxos d’accés, banys i zones de restauració independents, i amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats.

Comerç i centres comercials: 70% de l’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat.

Esport:

Instal·lacions i equipaments esportius d’interior i exterior: aforament del 70%. Sense ventilació i qualitat de l’aire reforçada limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals. Es permet l’ús de vestidors.

Competicions: permeses les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions, menys les de bàsquet i futbol professional, està permesa la presència de públic amb la limitació del 70%.

Les competicions esportives que es desenvolupin en tot moment a l’aire lliure en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d’assistents del 20% de l’aforament si s’estableixen fluxos d’accés, banys i zones de restauració independents, i amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats.

Activitats recreatives:

En les festes majors, revetlles i altres festes populars es podran fer totes aquelles activitats que s’ajustin a la normativa prevista per a actes culturals o l’àmbit que correspongui.

Equipaments cívics: permeses activitats amb un màxim del 70% de l’aforament autoritzat si s’acredita que els espais i locals compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Oberts:

  • Activitats relacionades amb el joc: 70% d’aforament amb un màxim de 500 persones (fins a 1.000 en condicions de ventilació reforçades i mesures de control d’aglomeracions).
  • Fires i parcs d’atraccions: represa d’activitat amb un aforament màxim del 50% sobre la superfície autoritzada.
  • Parcs infantils amb un aforament del 50%.
  • Espais infantils lúdics d’interior amb un aforament del 50% amb restauració.

Universitats i escoles:

Universitats: en les activitats teòriques presencials es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% de l’alumnat de cada universitat.

Batxillerat, cicles formatius, ESO, primària, infantil i ensenyaments de règim especial reglats: presencialitat plena.

Formació no reglada i educació en el lleure: Presencialitat fins a 10 persones.

Activitats extraescolars: permeses les activitats extraescolars, de lleure i esportives des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius que es realitzin dins o fora dels centres educatius.

Permesos els desplaçaments i les sortides del centre escolar amb pernoctació.

Actes civils, religiosos i assemblees:

Actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, al 70% d’aforament.

Es poden celebrar actes de graduació de l’estudiantat universitari (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya) en les mateixes condicions que les activitats culturals.

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa, amb l’aforament limitat al 70% i amb un nombre màxim de 500 persones, o fins a 1.000 amb condicions de ventilació reforçada i mesures de control d’aglomeracions.