Aquest dilluns, 14 de juny, entren en vigor algunes flexibilitzacions en les restriccions per a la contenció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. Per exemple, s’elimina la cita prèvia per accedir a equipaments esportius interiors, es permeten els actes de final de curs d’alumnat no universitari i s’estableix l’assistència als estadis de les lligues professionals de futbol i bàsquet, en les condicions que marca el Consell Superior d’Esports. A continuació detallem totes les restriccions actuals:

Canvis a partir d’aquest 14 de juny

  • Es permeten les festes de final de curs i les graduacions d’alumnes no universitaris. Espais exteriors: màxim 500 persones, 2,5 m2 per persona, no cal que el públic estigui assegut i es permet el consum de begudes i aliments en porcions individuals no compartides. En espais interiors, màxim de 250 persones, assegudes, màxim del 50% d’aforament amb assistència de les famílies i sense consumir aliments ni begudes.
  • Es permet l’accés a equipaments interiors esportius, sense cita prèvia però amb control d’accés i registre.
  • Es permet públic en les competicions de la Lliga de Futbol Professional i de bàsquet de l’ACB d’acord amb el que estableixi el Consell Superior d’Esports del Ministeri de Cultura i Esport.

– Infografia amb les mesures a partir del 14 de juny

Resum de les principals mesures vigents

Mobilitat: Es recomana que els desplaçaments fora del domicili, així com la circulació per les vies d’ús públic, es limitin en la mesura que sigui possible, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Activitats socials: La limitació és de 10 persones en trobades socials llevat que es tracti de convivents. No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Empreses: S’ha de fer teletreball, excepte quan no sigui possible. Congressos, convencions fires comercials i activitats assimilables amb el 70% d’aforament.

Restauració: 

Terrasses: obertes de 06:00 h a 01:00 h amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula.

Interiors: oberts de 06:00 h a 01:00 h amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula.

Es restableix el consum a la barra, amb una separació interpersonal d’1,5 metres en qualsevol cas.

Activitats culturals: 

Cinemes, teatres, circs, auditoris i sales de concerts, amb un 70% de l’aforament.

Les activitats culturals (arts escèniques i musicals i espectacles públics) que es desenvolupin en tot moment a l’aire lliure en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d’assistents del 20% de l’aforament si s’estableixen fluxos d’accés, banys i zones de restauració independents, i amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats.

Comerç i centres comercials: 70% de l’aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris que també podran obrir els caps de setmana independentment de la seva activitat.

Esports: 

Instal·lacions i equipaments esportius d’interior i exterior: aforament del 70%. Sense ventilació i qualitat de l’aire reforçada limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals. Es permet l’ús de vestidors. Se substitueix la cita prèvia per un control d’accés que permeti controlar l’aforament establert i la traçabilitat de contactes.

Competicions: permeses les categories internacionals, professionals, estatals i competicions que hi donen accés, a més de les lligues regulars de qualsevol edat. En aquestes competicions està permesa la presència de públic amb la limitació del 70%, excepte en les competicions d’àmbit estatal de futbol i bàsquet de caràcter professional en què les condicions les determina el Consell Superior d’Esports.

Les competicions esportives que es desenvolupin en tot moment a l’aire lliure en instal·lacions o equipaments que tinguin un aforament autoritzat superior a 15.000 persones, podran tenir un nombre màxim d’assistents del 20% de l’aforament si s’estableixen fluxos d’accés, banys i zones de restauració independents, i amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats.

Activitats recreatives: 

En les festes majors, revetlles i altres festes populars es podran fer totes aquelles activitats que s’ajustin a la normativa prevista per a actes culturals o l’àmbit que correspongui.

Equipaments cívics: permeses activitats amb un màxim del 70% de l’aforament autoritzat si s’acredita que els espais i locals compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades.

Oberts:

  • Activitats relacionades amb el joc: 70% d’aforament amb un màxim de 500 persones (fins a 1.000 en condicions de ventilació reforçades i mesures de control d’aglomeracions).
  • Fires i parcs d’atraccions: represa d’activitat amb un aforament màxim del 50% sobre la superfície autoritzada.
  • Parcs infantils amb un aforament del 50%.
  • Espais infantils lúdics d’interior amb un aforament del 50% amb restauració.

Universitats i escoles:

Universitats: en les activitats teòriques presencials es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 50% de l’alumnat de cada universitat.

Batxillerat, cicles formatius, ESO, primària, infantil i ensenyaments de règim especial reglats: presencialitat plena.

Formació no reglada i educació en el lleure: Presencialitat fins a 10 persones.

Activitats extraescolars: permeses les activitats extraescolars, de lleure i esportives des de cicle infantil fins a batxillerat i cicles formatius que es realitzin dins o fora dels centres educatius.

Permesos els desplaçaments i les sortides del centre escolar amb pernoctació.

Actes civils, religiosos i assemblees:

Actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, al 70% d’aforament.

Es poden celebrar actes de graduació de l’estudiantat universitari (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya) en les mateixes condicions que les activitats culturals.

També es poden celebrar festes de final de curs i actes de graduació de l’alumnat no universitari amb mesures diferents en funció de si tenen lloc en espais interiors o exteriors. En aquests casos es recomana que tinguin lloc preferentment a l’exterior, amb un màxim de 500 persones amb l’alumnat inclòs, sense obligació de seure i amb permís de consum i begudes en racions individuals. En espais interiors, l’aforament màxim serà de 250 persones (alumnat inclòs) assegudes en grups de convivència separats per un seient buit. A més, es recomana que només hi participin els infants o joves del grup de convivència estable o bé, en espais ben ventilats, alumnat de diversos grups d’un mateix nivell acadèmic. No s’hi permet el consum d’aliments i begudes. Els grups de convivència poden ser escolars (el grup d’infants que forma el grup educatiu durant el curs) i també els familiars (aquells que conviuen sota el mateix sostre). Si hi participen les famílies, l’aforament no pot superar el 50% de la capacitat de la sala. Tant en exterior com en interior, cada persona ha de disposar de 2,5 m².

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, culturals i, en general, d’entitats de base associativa, amb l’aforament limitat al 70% i amb un nombre màxim de 500 persones, o fins a 1.000 amb condicions de ventilació reforçada i mesures de control d’aglomeracions.