ACTUALITZACIÓ 18/01/2021

Pròrroga de les mesures de restricció actuals per frenar la propagació de la #COVID19, que seran vigents des de les 00 hores d’avui 18 de gener fins a les 00 hores del 25 de gener. Es poden consultar totes les mesures en detall a la RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener.

Resum amb les mesures més destacades:

Confinament municipal

Confinament municipal de dilluns a diumenge, amb les excepcions habituals, per poder visitar familiars vulnerables o anar a la feina.

Obre la Restauració amb limitacions

Pel que fa a aquí al Ripollès i la Cerdanya  s’obrirà la restauració. Podran  obrir de 7.30 a 9.30 del matí i de 13.00 a 15.30 de la tarda. Els establiments que fan menjar per emportar podran obrir de 19.00 h a 22.00 h, i fins a les 23.00 h per fer repartiment a domicili.

Dins d’aquest horari, les terrasses de bars i restaurants es mantenen obertes i l’aforament a l’interior dels locals es limita al 30%. Els clients han de portar mascareta en tot moment i només se la poden treure per menjar o beure, no durant tota l’estona.

Restriccions al comerç

Al cap de setmana, també hauran de tancar tots els  establiments i locals comercials de venda al detall, que no subministrin producte essencial. Exceptuant les de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d’actuació del PROCICAT.

Les botigues de més de 400 metres hauran de tancar.  Tots els centres comercials hauran de tornar a abaixar les persianes. Els comerços de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de govern del Pla d’actuació del PROCICAT

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat

Esport

L’esport només es podrà fer a l’exterior. Els gimnasos i altres centre esportius han de tancar portes fins al 17 de gener. Sí que es permet l’esport federat a l’aire lliure.

L’ús de piscines ubicades en instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats poden obrir sempre i quan  no se supera el 30% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent,  s’estableixi un control d’accés i no es facin ’activitats en grup.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenciósocioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació a infants i joves amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s’han de dur a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Les activitats extraescolars només estan permeses dins del grup bombolla. És a dir, totes les activitats que es fan fora del centre escolar queden prohibides. També queden suspeses les activitats de lleure. S’exceptuen les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d’alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu iels grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència establedefinits per a l’activitat lectiva.

Les escoles obriran, tal com estava previst, l’11 de gener.  

Els centres de formació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, en què s’han d’extremar les mesures de protecció.

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació.

Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

El confinament municipal impedeix el desplaçament a una altra població per gaudir d’un espectacle.

Treball

S’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible.

Cal implementar el treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la. Si no es pot fer  s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

Actes religiosos

Els actes religiosos tenen un límit d’aforament del 30%, sempre que tampoc se superin les 1.000 persones si és a l’aire lliure o amb ventilació òptima.

Es manté el toc de queda

Es manté el confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí.

Reunions i trobades només de 6 persones

Continua la prohibició de reunions de més de 6 persones, excepte les que siguin dins la bombolla de convivència.

_______________________________________________________________________________________________

Més informació a AQUÍ

Infografia

Llistat de certificats autoresponsables de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19