Aquest dijous, 28 de desembre, es va celebrar una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Ripoll a la Sala Eudald Pradell, amb la presència dels 17 regidors. Es va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, del 28 de novembre, i amb el repàs de la correspondència.

Posteriorment, es va passar al despatx de la batllia.

Àrea d’Administració General i Desenvolupament del Territori

El ple va aprovar per unanimitat la totalitat de variacions produïdes en la gestió del Padró Municipal d’Habitants així com la seva revisió a 1 de gener de 2023, amb el següent resum numèric general: 10.731 habitants.

També es va aprovar per unanimitat el conveni de delegació de competències subscrit entre l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès per a la prestació del servei de recollida de gossos abandonats o perduts a la comarca del Ripollès.

Àrea d’Hisenda, Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural de la vila

Es va aprovar definitivament amb 10 vots a favor (equip de govern d’Aliança Catalana, Junts per Ripoll i Som-hi Ripoll) i 7 abstencions ( ERC, PSC, Alternativa per Ripoll- CUP) el text íntegre de les modificacions a les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2024, després de les modificacions recollides en les al•legacions aportades en el període d’exposició pública. Pròximament, es podran consultar a la web municipal ripoll.cat, secció ciutadania, secció Govern Obert i Transparència

Mocions dels grups municipals

Després del control i fiscalització de l’acció de govern, on els grups van fer preguntes a l’equip de govern sobre decrets i junta de govern local, es va passar a debatre les mocions. En aquesta ocasió només n’hi havia una presentada pels grups municipals d’Alternativa per Ripoll-CUP, PSC, Som-hi Ripoll i Junts per Ripoll per la viabilitat de COMFORSA. Tots els grups municipals van expressar el seu suport a les reivindicacions dels treballadors d’aquesta empresa, estratègica pel país, però sobretot per la comarca del Ripollès. La moció va quedar aprovada per unanimitat de tot el ple municipal.

Precs i preguntes

Després dels precs i preguntes i la intervenció del públic assistent, a les 22.36 h es donava per finalitzat el ple ordinari de desembre del 2023 a l’Ajuntament de Ripoll. Es pot consultar la sessió completa en vídeo a l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=U59riB-3UQg