Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes de juny, el nombre de parats a Ripoll ha pujat en 24 persones i se situa en 589 persones, dels quals 298 són homes i 291 dones, un augment de 15 homes i 9 dones.D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són els menors de 25 anys amb un total de 49 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 235 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de maig són les persones majors de 45 anys amb un total de 305 persones aturades.

Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 401 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 123 persones, la construcció amb 10 persones, les persones sense cap treball anterior amb 28, i per últim l’agricultura amb un total de 6 persones aturades.El total d’afiliats a la Seguretat Social és d’un total 5.453 persones.

L’Ajuntament de Ripoll es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

Informe mes de juny