Pel que fa a l’atur d’aquest passat mes de maig, el nombre de parats a Ripoll ha pujat en 14 persones i se situa en 565 persones, dels quals 283 són homes i 282 dones, un augment de 11 homes i 3 dones.
D’aquestes la franja d’edat menys afectada per l’atur són els menors de 25 anys amb un total de 51 persones. Seguidament ve la franja de 25 a 44 anys amb un total de 225 persones, i com a grup més afectat per l’atur aquest mes de maig són les persones majors de 45 anys amb un total de 289 persones aturades.
Per sectors, el de serveis és a on trobem el número més gran de parats amb un total de 397 persones aturades, li segueix el sector industrial amb 110 persones, la construcció amb 27 persones, les persones sense cap treball anterior amb 25, i per últim l’agricultura amb un total de 6 persones aturades.
El total d’afiliats a la Seguretat Social és d’un total 5.445 persones.
L’Ajuntament de Ripoll es compromet a seguir treballant per afavorir la inserció laboral de les persones desocupades i fomentar la creació d’ocupació.

Informe mes de maig

Font estadística