La darrera convocatòria va anar destinada al sector de l’oci nocturn, restauració i hostaleria.

L’Ajuntament de Ripoll ha destinat, des de l’inici de la pandèmia, un total de 137.485,44 € en concepte de subvencions destinades a empreses i autònoms que s’han vist afectats per la crisi derivada de la Covid-19. En total s’han tramitat 445 expedients i s’han obert fins a sis convocatòries diferents. Aquest és el resum del pla d’impuls a l’economia que s’ha dut a terme fins al moment.

L’última convocatòria que s’ha dut a terme ha anat destinada a les persones que presten la seva activitat econòmica dins el sector de l’oci nocturn, la restauració o l’hostaleria i que van haver de tancar o que van veure reduïda la seva activitat en un 30% a causa de les mesures de prevenció de la sisena onada de la crisi sanitària.

En total es van registrar 12 sol·licituds i s’han resolt totes favorablement. L’import de la subvenció atorgada correspon a l’equivalent del 50% del rebut d’escombraries industrials del primer semestre de l’any 2022. En total ha estat de 3.056,94 €.